Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PZP.271.20.UI.2022 Zaprojektowanie i budowa instalacji fotowoltaicznej, zadaszenie parkingu przy żłobku przy ul. Makuszyńskiego 15 w Radlinie.

Zamówienia Publiczne
Miasto Radlin
Deadlines:
Published : 27-04-2022 12:46:00
Placing offers : 16-05-2022 12:00:00
Offers opening : 16-05-2022 12:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
PZP.271.20.UI.2022 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU..pdf pdf 123.37 2022-04-27 12:46:00 Proceeding
PZP.271.20.UI.2022 SWZ wraz ze wzorem umowy.odt.pdf pdf 327.92 2022-04-27 12:46:00 Proceeding
PZP.271.20.UI.2022 Opis przedmiotu zamówienia..odt.pdf pdf 177.8 2022-04-27 12:46:00 Proceeding
PZP.271.20.UI.2022 Oferta wraz z załącznikami.odt odt 32.87 2022-04-27 12:46:00 Proceeding
PZP.271.20.UI.2022 Tajemnica przedsiębiorstwa.odt odt 18.88 2022-04-27 12:46:00 Proceeding
PZP.271.20.UI.2022 Załaczniki składane na wezwanie Zamawiającego..odt odt 23.39 2022-04-27 12:46:00 Proceeding
PZP.271.20.UI.2022 Wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę..odt odt 19.92 2022-04-27 12:46:00 Proceeding
Radlin - żłobek - PFU FV kom[54984].pdf pdf 310.04 2022-04-27 12:46:00 Proceeding
A-1.pdf pdf 154.55 2022-04-27 12:46:00 Proceeding
A-0 PZT.pdf pdf 1612.96 2022-04-27 12:46:00 Proceeding
PZP.271.20.UI.2022 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU..pdf pdf 40.77 2022-05-04 13:24:55 Public message
PZP.271.20.UI.2022 Zapytania do SWZ , zmiana treści SWZ (1).odt.pdf pdf 84.57 2022-05-04 13:26:24 Public message
PZP.271.20.UI.2022 Zapytania do SWZ (2).odt.pdf pdf 49.12 2022-05-05 13:44:37 Public message
PZP.271.20.UI.2022 Zapytania do SWZ (3).odt.pdf pdf 51.1 2022-05-09 13:14:09 Public message
PZP.271.20.UI.2022 Zapytania do SWZ (4).odt.pdf pdf 43.43 2022-05-09 15:05:20 Public message
PZP.271.20.UI.2022 Zapytania do SWZ (5).odt.pdf pdf 48.86 2022-05-10 12:32:03 Public message
PZP.271.20.UI.2022 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT..odt.pdf pdf 51.64 2022-05-16 13:33:43 Public message
PZP.271.20.UI.2020 INFORMACJA Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.odt.pdf pdf 53.44 2022-05-19 14:29:25 Public message

Announcements

2022-05-19 14:29 Zamówienia Publiczne PZP.271.20.UI.2022 INFORMACJA Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

PZP.271.20.UI.2020 I [...].pdf

2022-05-16 13:33 Zamówienia Publiczne PZP.271.20.UI.2022 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

PZP.271.20.UI.2022 I [...].pdf

2022-05-16 12:00 Buyer message Na realizacje przedmiotu zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć 250 000,00 zł.
2022-05-10 12:32 Zamówienia Publiczne PZP.271.20.UI.2022 Zapytania do SWZ (5)

PZP.271.20.UI.2022 Z [...].pdf

2022-05-09 15:05 Zamówienia Publiczne PZP.271.20.UI.2022 Zapytania do SWZ (4)

PZP.271.20.UI.2022 Z [...].pdf

2022-05-09 13:14 Zamówienia Publiczne PZP.271.20.UI.2022 Zapytania do SWZ (3)

PZP.271.20.UI.2022 Z [...].pdf

2022-05-05 13:44 Zamówienia Publiczne PZP.271.20.UI.2022 Zapytania do SWZ (2)

PZP.271.20.UI.2022 Z [...].pdf

2022-05-04 13:26 Zamówienia Publiczne PZP.271.20.UI.2022 Zapytania do SWZ, zmiana treści SWZ.

PZP.271.20.UI.2022 Z [...].pdf

2022-05-04 13:24 Zamówienia Publiczne PZP.271.20.UI.2022 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU (1)

PZP.271.20.UI.2022 O [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 809