Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SCWiS/1/2022 Zakup energii elektrycznej na potrzeby Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach na lata 2022 - 2023

Zamówienia Publiczne
Śląskie Centrum Wolności i Solidarności
Deadlines:
Published : 10-05-2022 08:57:00
Placing offers : 20-05-2022 12:00:00
Offers opening : 20-05-2022 12:20:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogloszenie BZP.pdf pdf 109.05 2022-05-10 08:57:00 Proceeding
SWZ energia elektryczna SCWiS.pdf pdf 546.02 2022-05-10 08:57:00 Proceeding
edytowalne załączniki 2-4.docx docx 30.36 2022-05-13 09:59:35 Public message
Odpowiedzi na pytania 12.05.2022 r.pdf pdf 484.67 2022-05-13 09:59:35 Public message
SWZ energia SCWiS po zmianach 12.5.22.pdf pdf 545.85 2022-05-13 09:59:35 Public message
Zestawienie ofert.zip zip 79.84 2022-05-23 09:53:46 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.zip zip 119.13 2022-05-23 09:56:37 Public message

Announcements

2022-05-23 09:56 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unie [...].zip

2022-05-23 09:53 Zamówienia Publiczne Zestawienie ofert w postępowaniu

Zestawienie ofert.zi [...].zip

2022-05-20 14:32 Zamówienia Publiczne The message was withdrawn by the Buyer.
2022-05-20 12:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 255 225,00 zł brutto.
2022-05-13 09:59 Zamówienia Publiczne Odpowiedzi na pytania do treści SWZ nr 1

edytowalne załącznik [...].docx

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

SWZ energia SCWiS po [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 745