Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: UOO/04/2022 r. „Usługa polegającą na kompleksowym ubezpieczeniu mienia oraz odpowiedzialności cywilnej „Master” Odpady i Energia Sp. z o.o. w zakresie: I. Ubezpieczenia pojazdów w zakresie OC II. Ubezpieczenia pojazdów w zakresie AC III. Ubezpieczenia pojazdów w zakresie ASS IV. Ubezpieczenia NNW

Szymon Łakota
MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o. Department: Wydział ds. Utrzymania Obiektu i Zaopatrzenia
Deadlines:
Published : 26-04-2022 14:58:00
Placing offers : 05-05-2022 10:00:00
Offers opening : 05-05-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu flota.pdf pdf 128.52 2022-04-26 14:58:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Formularz oferty P.doc doc 79.5 2022-04-26 14:58:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Oświadczenie WO.pdf pdf 145.34 2022-04-26 14:58:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Istotne postanowienia.pdf pdf 79.24 2022-04-26 14:58:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Przedmiot zamówienia.pdf pdf 599.82 2022-04-26 14:58:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - wykaz sprzętu, pojazdów.pdf pdf 282.43 2022-04-26 14:58:00 Proceeding
Załącznik nr 7 opis przebiegu ubezpieczenia.pdf pdf 377.4 2022-04-26 14:58:00 Proceeding
Załącznik nr 8 - druk zgłoszenia szkody.pdf pdf 130.27 2022-04-26 14:58:00 Proceeding
SWZ Flota.pdf pdf 1214.71 2022-04-26 14:58:00 Proceeding
Oświadczenie grupa kapitałowa załacznik nr 3.doc doc 67.5 2022-04-26 14:58:00 Proceeding
WybóR Wykonawcy flota.pdf pdf 53.41 2022-05-11 10:32:25 Public message

Announcements

2022-05-11 10:32 Szymon Łakota Wybór Wykonawcy
(w załączeniu)

WybóR Wykonawcy flot [...].pdf

2022-05-05 12:18 Szymon Łakota Informacja z otwarcia ofert:
Oferta:
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A., ul. Hestii 1, 81-731 Sopot.
Cena oferty brutto: 383.364,00 zł.

Fakultatywny zakres ubezpieczenia:

Klauzula naprawy szkód – Tak
Klauzula ubezpieczenia opon – Tak
Klauzula wypłaty odszkodowania za szkody wynikające z przemieszczania się towaru w części ładunkowej – Tak
Fundusz prewencyjny – NIE
Klauzula zasady proporcji „15” – Tak


2022-05-05 10:00 Buyer message 400.000,00 zł.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 347