Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AE/ZP-27-30/22 Dostawy: odczynników do metody manualnej probówkowej badań serologicznych, sprzętu medycznego jednorazowego użytku - AE/ZP-27-30/22

Deadlines:
Published : 26-04-2022 14:44:00
Placing offers : 09-05-2022 09:00:00
Offers opening : 09-05-2022 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Załączniki do postępowania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SWZ

3. Formularz Ofertowy

4. Załącznik Nr 1 - Formularz Cenowy

5. Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu

6. Załącznik Nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy

7. Załącznik Nr 4 - Wymagania dotyczące parametrów przedmiotu zamówienia w Pakiecie Nr 1

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik Nr 4.xls xls 29 2022-04-26 14:44:00 Proceeding
Formularz Ofertowy.doc doc 100.5 2022-04-26 14:44:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 144.99 2022-04-26 14:44:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 690.16 2022-04-26 14:44:00 Proceeding
Załącznik Nr 1.xls xls 42 2022-04-26 14:44:00 Proceeding
Załącznik Nr 2.doc doc 35 2022-04-26 14:44:00 Proceeding
Załącznik Nr 3.doc doc 36.5 2022-04-26 14:44:00 Proceeding
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu .pdf pdf 37.85 2022-04-29 13:20:43 Public message
Pytania i odpowiedzi do treść SWZ .PDF PDF 182.76 2022-04-29 13:28:34 Public message
Załącznik Nr 1 PO ZMIANIE.xls xls 37 2022-04-29 13:28:34 Public message
Załącznik Nr 4 PO ZMIANIE.xls xls 29.5 2022-04-29 13:28:34 Public message
Informacja o kwocie jaką Zamawiajacy zamierza przeznaczyć.pdf pdf 93.92 2022-05-09 09:25:27 Public message
Informacja z otwarcia.PDF PDF 316.62 2022-05-09 11:56:26 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_Platforma .PDF PDF 184.31 2022-05-20 11:39:09 Public message

Announcements

2022-05-20 11:39 Zamówienia Publiczne Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu Nr 1 i 2 oraz unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu Nr 3

Informacja o wyborze [...].PDF

2022-05-09 11:56 Zamówienia Publiczne Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja z otwarci [...].PDF

2022-05-09 09:25 Zamówienia Publiczne Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Informacja o kwocie [...].pdf

2022-04-29 13:28 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SWZ wraz z Formularzem Cenowym oraz Załącznikiem Nr 4 do SWZ po dokonanych zmianach treści SWZ.
UWAGA !!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 09-05-2022r. - składanie ofert godz. 09:00, otwarcie ofert godz.10:00

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

Załącznik Nr 1 PO ZM [...].xls

Załącznik Nr 4 PO ZM [...].xls

2022-04-29 13:20 Zamówienia Publiczne Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Zmiana ogłoszenia o [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1277