Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.8.2022.TB . Rozbudowa szkoły podstawowej w Niechorzu, Gmina Rewal

Tomasz Bartkowski
Gmina Rewal
Deadlines:
Published : 26-04-2022 14:57:00
Placing offers : 30-05-2022 10:00:00
Offers opening : 30-05-2022 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.8.2022.TB.pdf pdf 131.13 2022-04-26 14:57:00 Proceeding
2. SWZ.pdf pdf 698.47 2022-04-26 14:57:00 Proceeding
4. Część III SWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.pdf pdf 366.43 2022-04-26 14:57:00 Proceeding
5. Projekt budowlany.zip zip 47838.69 2022-04-26 14:57:00 Proceeding
3. Część II Projekt umowy.pdf pdf 397.73 2022-04-26 14:57:00 Proceeding
2.1 Załączniki do SWZ od 1 do 6 edytowalne.docx docx 35.22 2022-04-26 15:15:56 Proceeding
Modyfikacja SWZ (1).pdf pdf 130.59 2022-05-05 12:53:49 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 38.36 2022-05-05 12:53:49 Public message
Załacznik nr 2 do SWZ po zmianie.docx docx 19.07 2022-05-05 12:53:49 Public message
KI_SLEPY_EL_NIECHORZE.ath ath 110.17 2022-05-05 13:03:05 Public message
KI_ŚLEPY_NIECHORZE.ath ath 327.92 2022-05-05 13:03:05 Public message
KI_ŚLEPY_SAN_NIECHORZE.ath ath 210.63 2022-05-05 13:03:05 Public message
Odpowiedź do zapytania (1).pdf pdf 124.15 2022-05-17 10:29:12 Public message
A6_01 Stolarka okienna.pdf pdf 169.08 2022-05-17 10:29:12 Public message
A6_02 Stolarka drzwiowa.pdf pdf 161.67 2022-05-17 10:29:12 Public message
A8_01 Balustrada klatki schodowej.pdf pdf 143.95 2022-05-17 10:29:12 Public message
A8_02 Balustrada klatki schodowej.pdf pdf 140.46 2022-05-17 10:29:12 Public message
A8_03 Balustrada klatki schodowej.pdf pdf 159.89 2022-05-17 10:29:12 Public message
Wytyczne dla windy.pdf pdf 494.15 2022-05-17 10:29:12 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłszenia (zmiana terminu składania, otwarcia ofert).pdf pdf 35.71 2022-05-18 15:07:01 Public message
Odpowiedz do zapytań (2).pdf pdf 136.71 2022-05-18 15:07:01 Public message
Ogłoszonie o zmianie ogłoszdnia (2) - zmiana terminu składania ofert.pdf pdf 35.71 2022-05-25 12:57:21 Public message
Odpowiedz do zapytań (3).pdf pdf 205.7 2022-05-25 12:57:21 Public message
Odpowiedź na pytania (4).pdf pdf 162.49 2022-05-26 10:44:12 Public message
Informacja w sprawe złożonych ofert.pdf pdf 103.34 2022-05-30 11:16:59 Public message
Informacja o wyborze oferty ZP.271.8.2022.TB.pdf pdf 122.8 2022-06-02 10:39:24 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania (zawarciu umowy) ZP.271.8.2022.TB.pdf pdf 66 2022-06-20 14:57:45 Public message

Announcements

2022-06-20 14:57 Tomasz Bartkowski W załączeniu Ogłoszenie o wyniku postępowania.

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-06-02 10:39 Tomasz Bartkowski Zgodnie z art. 253 ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z póź zm.), Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w ww postępowaniu (w załączeniu)

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-05-30 11:16 Tomasz Bartkowski Na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z poźn. zm.) Zamawiający informuje o złożonych ofertach w ww postępowaniu (w załączeniu).

Informacja w sprawe [...].pdf

2022-05-30 10:00 Buyer message Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze zm.) Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia pn.: „Rozbudowa szkoły podstawowej w Niechorzu, Gmina Rewal,”, w wysokości 4.900.000,00 zł .
2022-05-26 10:44 Tomasz Bartkowski Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z póź zm.) Zamawiający informuje, że odpowiada na pytanie złożone do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w przedmiotowym postępowaniu.

Odpowiedź na pytania [...].pdf

2022-05-25 12:57 Tomasz Bartkowski Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z póź zm.) Zamawiający informuje, że odpowiada na pytanie złożone do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w przedmiotowym postępowaniu (w załączeniu).

Ogłoszonie o zmianie [...].pdf

Odpowiedz do zapytań [...].pdf

2022-05-18 15:07 Tomasz Bartkowski Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z póź zm.) Zamawiający informuje, że odpowiada na pytanie złożone do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w przedmiotowym postępowaniu.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Odpowiedz do zapytań [...].pdf

2022-05-17 10:29 Tomasz Bartkowski Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z póź zm.) Zamawiający informuje, że odpowiada na pytanie złożone do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w przedmiotowym postępowaniu (w załączeniu)

Odpowiedź do zapytan [...].pdf

A6_01 Stolarka okien [...].pdf

A6_02 Stolarka drzwi [...].pdf

A8_01 Balustrada kla [...].pdf

A8_02 Balustrada kla [...].pdf

A8_03 Balustrada kla [...].pdf

Wytyczne dla windy.p [...].pdf

2022-05-05 13:03 Tomasz Bartkowski Przedmiary w formacie ath.

KI_SLEPY_EL_NIECHORZ [...].ath

KI_ŚLEPY_NIECHORZE.a [...].ath

KI_ŚLEPY_SAN_NIECHOR [...].ath

2022-05-05 12:53 Tomasz Bartkowski Zgodnie z art. 284 ust. 2 oraz art 286 ust. 1 ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z póź zm.) Zamawiający informuje, że odpowiada na pytanie, które wpłynęło do Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ) oraz modyfikuje SWZ - zgodnie z załącznikami

Modyfikacja SWZ (1). [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Załacznik nr 2 do SW [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1712