Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Zapotrzebowanie na wodę mineralną średniozmineralizowaną 1,5 l - gazowaną i niegazowaną.

Deadlines:
Published : 26-04-2022 11:24:00
Placing offers : 06-05-2022 10:00:00
Offers opening : 06-05-2022 10:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel………..........  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.


Zamawiający zastrzega, że w przypadku niewywiązania się z umowy przez wybranego wykonawcę w wyznaczonym terminie zostanie wybrana kolejna oferta za względu na wskazane kryteria, cena 100%. Zamawiający nie dopuszcza zamienników.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty, w przypadku przekroczenia posiadanych środków.

Osoba prowadząca postępowanie : Mirella Szuster , tel. 478516336.


Attachments

There are no attachments in this proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Zapotrzebowanie na wodę mineralną średniozmineralizowaną 1,5 l - gazowaną 1. Woda średnio zmineralizowana niskosodowa gazowana, opakowanie pet 1,5 litra, (zawartość rozpuszczonych składników mineralnych nie mnie niż 500 mg/l, oznaczenie sodu na etykiecie nie więcej niż 12 mg/l) 1512 pc. Szkoła Policji w Katowicach
ul. gen. Jankego 276
40-684, Katowice
(0)
2 Zapotrzebowanie na wodę mineralną średniozmineralizowaną 1,5 l - niegazowaną. 2. Woda średnio zmineralizowana niskosodowa niegazowana, opakowanie pet 1,5 litra, (zawartość rozpuszczonych składników mineralnych nie mnie niż 500 mg/l, oznaczenie sodu na etykiecie nie więcej niż 12 mg/l) 1512 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7094 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 14 dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 211