Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 11/D/2022 Dostawa zestawów jednorazowych do poboru UKKP z wykorzystaniem separatora MCS plus oraz zestawów do inaktywacji wirusów w Koncentracie Krwinek Płytkowych kompatybilne z systemem inaktywacji Mirasol BCT produkcji TerumoBCT użytkowanym przez Zamawiającego

Deadlines:
Published : 26-04-2022 14:55:00
Placing offers : 27-05-2022 09:00:00
Offers opening : 27-05-2022 09:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2022-OJS081-217488-pl (1).pdf pdf 133.17 2022-04-26 14:55:00 Proceeding
espd-request (4).zip zip 88.74 2022-04-26 14:55:00 Proceeding
Część nr 1 Arkusz asortymentowo-cenowyZestawy.doc doc 61.5 2022-04-26 14:55:00 Proceeding
Część nr 2 Arkusz asortymentowo-cenowyzest inaktywacja.doc doc 43.5 2022-04-26 14:55:00 Proceeding
Załącznik nr 1,4,5,7 do SWZ.docx docx 32.16 2022-04-26 14:55:00 Proceeding
Projekt umowy_dostawa _PŻ_14_04_22 (1).pdf pdf 196.88 2022-04-26 14:55:00 Proceeding
SWZ 11_D_2022 po poprawie I (1).pdf pdf 465.05 2022-04-26 14:55:00 Proceeding
Odpowiedzi 11_D (1).pdf pdf 391.86 2022-05-20 13:53:52 Public message
Część nr 2 Arkusz asortymentowo-cenowyzest inaktywacja po zm..doc doc 44 2022-05-20 13:53:52 Public message
informacja z otwarcia 11_D.pdf pdf 162.21 2022-05-27 12:50:08 Public message
SPRAWA 11 Streszczenie.pdf pdf 164.1 2022-06-24 08:07:24 Public message
wybór 11_D.pdf pdf 152.94 2022-06-24 08:07:24 Public message

Announcements

2022-06-24 08:07 Małgorzata Luciak Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.

SPRAWA 11 Streszczen [...].pdf

wybór 11_D.pdf

2022-05-27 12:50 Małgorzata Luciak Informacja z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].pdf

2022-05-27 09:00 Buyer message Część 1 - 39 744,00
Część 2 - 29 160,00
2022-05-20 13:53 Małgorzata Luciak Zamawiający zamieszcza odpowiedzi na pytania i poprawiony Arkusz asortymentowo - cenowy.

Odpowiedzi 11_D (1). [...].pdf

Część nr 2 Arkusz as [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 543