Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZZ-2380-42/22 Dostawa fabrycznie nowych oznakowanych pojazdów specjalnych typu furgon (MCP – Mobilne Centrum Profilaktyki) dla KWP w Szczecinie (2 szt.)

Deadlines:
Published : 26-04-2022 09:58:00
Placing offers : 30-05-2022 09:00:00
Offers opening : 30-05-2022 09:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dn. 26.04.2022 r..pdf pdf 115.07 2022-04-26 09:58:00 Proceeding
SWZ z załącznikami.zip zip 18118.38 2022-04-26 09:58:00 Proceeding
odp. z dn. 05.05.2022 r. na pyt z dn. 27.04.2022 r..pdf pdf 684.31 2022-05-05 12:14:49 Public message
Zał. nr 1A do umowy_OPZ modyfikacja.pdf pdf 473.84 2022-05-05 12:14:49 Public message
zmiana SWZ z dn. 11.05.2022 r..pdf pdf 680.34 2022-05-11 14:17:35 Public message
odp. z dn. 20.05.2022 r. na pyt z dn. 18.05.2022 r. , zmiana SWZ.pdf pdf 872.11 2022-05-20 13:57:23 Public message
zał. nr 3a ośw. dot. wykluczenia wykonawcy.odt odt 2062.35 2022-05-20 13:57:23 Public message
zał. nr 3a ośw. dot. wykluczenia wykonawcy.pdf pdf 706.34 2022-05-20 13:57:23 Public message
zał. nr 3a ośw. dot. podstaw wykluczenia wykonawcy.docx docx 2073.41 2022-05-26 14:52:58 Public message
zał. nr 3a ośw. dot. podstaw wykluczenia wykonawcy.pdf pdf 1072.21 2022-05-26 14:52:58 Public message
zmiana SWZ z dn. 26.05.2022 r., zmiana załącznika nr 3a do SWZ.pdf pdf 691.25 2022-05-26 14:52:58 Public message
zestawienie ofert informacja na stronę z 30.05.2022 r..pdf pdf 435.32 2022-05-30 11:43:08 Public message

Announcements

2022-05-30 11:43 Krzysztof Kliman zestawienie ofert informacja na stronę z 30.05.2022 r.

zestawienie ofert in [...].pdf

2022-05-30 09:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi gross 900 000,00 zł.
2022-05-26 14:52 Krzysztof Kliman zmiana treści SWZ z dn. 26.05.2022 r. oraz zmiana załącznika nr 3a do SWZ

zał. nr 3a ośw. dot. [...].docx

zał. nr 3a ośw. dot. [...].pdf

zmiana SWZ z dn. 26. [...].pdf

2022-05-20 13:57 Krzysztof Kliman odpowiedź z dn. 20.05.2022 r. na pytanie z dn. 18.05.2022 r. , oraz zmiana SWZ w zakresie podstaw wykluczenia.

odp. z dn. 20.05.202 [...].pdf

zał. nr 3a ośw. dot. [...].odt

zał. nr 3a ośw. dot. [...].pdf

2022-05-11 14:17 Krzysztof Kliman zmiana treści SWZ z dn. 11.05.2022 r. w zakresie wykluczenia wykonawców

zmiana SWZ z dn. 11. [...].pdf

2022-05-05 12:14 Krzysztof Kliman odpowiedzi z dn. 05.05.2022 r. na pytania z dn. 27.04.2022 r.

odp. z dn. 05.05.202 [...].pdf

Zał. nr 1A do umowy_ [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 989