Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 17/z/2022 Szycie umundurowania galowego i wyjściowego dla 14 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Poznaniu

Deadlines:
Published : 25-04-2022 21:06:00
Placing offers : 26-05-2022 09:30:00
Offers opening : 26-05-2022 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
17z2022 (zip).zip zip 1515.45 2022-04-25 21:06:00 Proceeding
zmiana (zip).zip zip 204.49 2022-05-02 13:28:04 Public message
odp. na pytanie, modyfikacja SWZ, zmiana ogłoszenia (zip).zip zip 256.49 2022-05-13 12:25:33 Public message
zmiana SWZ i terminu skł. ofert (zip).zip zip 215.54 2022-05-18 14:01:37 Public message
3.informcja OTWRCIE OFERT DANEdocx.docx.pdf pdf 171.45 2022-05-26 11:06:49 Public message
unieważnienie InternetWykonawcy.pdf pdf 179.06 2022-06-07 14:16:10 Public message

Announcements

2022-06-07 14:16 Zamówienia Publiczne
14 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Poznaniu, ul. Bukowska 34, zwany dalej „Zamawiającym”, działając na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 r., poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej ustawą, informuje, o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia

unieważnienie Intern [...].pdf

2022-05-26 11:06 Zamówienia Publiczne INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

3.informcja OTWRCIE [...].pdf

2022-05-26 09:30 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę gross 122 733,82 zł w tym:
Zadanie nr 1 – 79 480,62 zł brutto
Zadanie nr 2 – 26 156,20 zł brutto
Zadanie nr 3 – 17 097,00 zł brutto
2022-05-18 14:01 Zamówienia Publiczne Zamawiający zamieszcza modyfikację SWZ oraz informuje o zmianie terminu składania i otwarcia ofert. Pismo i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - w załączniku.

zmiana SWZ i terminu [...].zip

2022-05-13 12:25 Zamówienia Publiczne Zamawiający zamieszcza odpowiedzi dot. wyjaśnienia SWZ oraz informuje o zmianie terminu składania i otwarcia ofert. Pismo i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - w załączniku.

odp. na pytanie, mod [...].zip

2022-05-02 13:28 Zamówienia Publiczne Zamawiający informuje o zmianie terminu składania i otwarcia ofert. Pismo i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - w załączniku.

zmiana (zip).zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 566