Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DSĆ/04/2022 r. „Dostawę fabrycznie nowego samochodu ciężarowego wywrotki z nadstawką”

Alina Łoskot
Bieruńskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej
Deadlines:
Published : 25-04-2022 13:45:00
Placing offers : 04-05-2022 10:00:00
Offers opening : 04-05-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
załącznik nr 1 - Formularz oferty.docx docx 22.87 2022-04-25 13:45:00 Proceeding
załącznik nr 2 ośw.docx docx 16.34 2022-04-25 13:45:00 Proceeding
Oświadczenie grupa kapitałowa załacznik nr 3.doc doc 66 2022-04-25 13:45:00 Proceeding
Wykaz dostaw- załącznik nr 4.doc doc 38 2022-04-25 13:45:00 Proceeding
SWZ oraz Umowa wywrotka.pdf pdf 11408.83 2022-04-25 13:45:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu wywrotka.pdf pdf 128.28 2022-04-25 13:45:00 Proceeding
Unieważnienie postępowania.pdf pdf 210.06 2022-05-12 13:40:35 Public message

Announcements

2022-05-12 13:40 Alina Łoskot Unieważnienie postępowania - W załączeniu

Unieważnienie postęp [...].pdf

2022-05-04 10:00 Buyer message 209.100,00 zł.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 154