Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BO/5/2022 Opracowanie ekspertyzy „Podstawy prawne wykorzystania danych satelitarnych”

Iwona Łopacińska
Polska Agencja Kosmiczna
Deadlines:
Published : 22-04-2022 16:47:00
Placing offers : 13-05-2022 09:30:00
Offers opening : 13-05-2022 09:45:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu BO.5.2022.pdf pdf 169.03 2022-04-22 16:47:00 Proceeding
SWZ BO.5.2022_PZ.pdf pdf 762.02 2022-04-22 16:47:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf pdf 202.7 2022-04-22 16:47:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SOPZ - Wykaz aktów prawnych.pdf pdf 68.98 2022-04-22 16:47:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SOPZ - Wykaz aktów prawnych.xlsx xlsx 15.51 2022-04-22 16:47:00 Proceeding
Załączniki nr 2-8 do SWZ wersja edytowalna.docx docx 131.24 2022-04-22 16:47:00 Proceeding
Wyjaśnienie 1 swz BO.5.2022 PZ.pdf pdf 82.32 2022-05-11 13:38:04 Public message
Informacja z otwarcia ofert BO.5.2022 PZ.pdf pdf 62.54 2022-05-13 13:12:46 Public message
Informacja o wyborze oferty BO.5.2022 PZ signed.pdf pdf 211.06 2022-06-13 13:47:19 Public message
Ogłoszenie o wynikach postępowania BO.5.2022 08da5825-aad3-4e61-4d6a-18000fed1b7b.pdf pdf 65.18 2022-07-04 11:16:10 Public message

Announcements

2022-07-04 11:16 Iwona Łopacińska Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wynikac [...].pdf

2022-06-13 13:47 Iwona Łopacińska Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-05-13 13:12 Iwona Łopacińska INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-05-13 09:30 Buyer message Zamawiający – Polska Agencja Kosmiczna, ul Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk, działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1129, ze zm.), informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 189 010,00 PLN (brutto), słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziesięć złotych brutto.
2022-05-11 13:38 Iwona Łopacińska Wyjaśnienie 1 SWZ

Wyjaśnienie 1 swz [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 904