Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BZzp.261.41.2022 Wykonanie instalacji wewnętrznych w magazynach nr 9 i nr 10 w Składnicy RARS w Ełku

Deadlines:
Published : 22-04-2022 15:35:00
Placing offers : 10-05-2022 12:00:00
Offers opening : 10-05-2022 12:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 105.99 2022-04-22 15:35:00 Proceeding
SWZ_BZzp.261.41.2022.docx docx 143.87 2022-04-22 15:35:00 Proceeding
Zadanie 1 - Dokumentacja.zip zip 2816.49 2022-04-22 15:35:00 Proceeding
Zadanie 2 - Dokumentacja.zip zip 1977.89 2022-04-22 15:35:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.docx docx 224.08 2022-05-10 15:36:35 Public message
Informacja o wyborze ofert_261.41.2022.pdf pdf 203.18 2022-05-26 10:35:47 Public message

Announcements

2022-05-26 10:35 Zamówienia PUBLICZNE Informacja o wyborze ofert 26.05.2022 r.

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-05-10 15:36 Beata Kurzawa Dzień dobry,
w załączeniu przekazuję informację z otwarcia ofert.
Pozdrawiam
Beata Kurzawa

Informacja z otwarci [...].docx

2022-05-10 12:00 Buyer message Kwota gross przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: zadanie nr 1 - 650 000,00 zł, zadanie 2 - 660 000,00 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 648