Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP 16/WILIŚ/2022, CRZP 100/022/D/22 Dostawa sprzętu laboratoryjnego do precyzyjnego ważenia na potrzeby projektu pn. WISA- Water Innovation System Amplifier realizowanego na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej..

Julia Olszewska
Politechnika Gdańska
Deadlines:
Published : 22-04-2022 13:15:00
Placing offers : 10-05-2022 11:00:00
Offers opening : 10-05-2022 11:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 3 do SWZ- Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 420.69 2022-04-22 13:15:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022_BZP 00131418_01.pdf pdf 135.64 2022-04-22 13:15:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 770.89 2022-04-22 13:15:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ- Formularz oferty.pdf pdf 844.61 2022-04-22 13:15:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ- Oświadczenie Wykonawcy.pdf pdf 397.26 2022-04-22 13:15:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ- Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 897.2 2022-04-22 13:15:00 Proceeding
załączniki w wersji edytowalnej.zip zip 161.46 2022-04-22 13:15:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie nr 2022_BZP 001444685_01.pdf pdf 46.38 2022-05-04 14:29:43 Public message
Załącznik nr 1 do SWZ- Formularz oferty_po zmianie.zip zip 86.65 2022-05-04 14:31:24 Public message
Załącznik nr 3 do SWZ- Opis przedmiotu zamówienia_po zmianie.pdf pdf 422.62 2022-05-04 14:31:24 Public message
Załącznik nr 4 do SWZ- Projektowane postanowienia umowy_po zmianie.pdf pdf 896.72 2022-05-04 14:31:24 Public message
Zapytania i zmiana treści SWZ.pdf pdf 1230.46 2022-05-04 14:31:24 Public message
Ogłoszenie o zmianie nr 2022_BZP 00145422_01.pdf pdf 43.84 2022-05-05 13:51:59 Public message
Załącznik nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia_po zmianie II.pdf pdf 421.51 2022-05-05 13:51:59 Public message
Zapytania, zmiana treści SWZ II.pdf pdf 1229.37 2022-05-05 13:51:59 Public message
Zapytania, zmiana treści SWZ II_ z podpisem.pdf pdf 670 2022-05-05 13:51:59 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 1257.79 2022-05-10 14:20:52 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty _ z podpisem.pdf pdf 579.79 2022-05-18 08:23:12 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 1265.24 2022-05-18 08:23:12 Public message
Informacja o kwocie na sfinansowanie.pdf pdf 659.94 2022-05-10 11:00:00 Public message
Informacja o kwocie na sfinansowanie_ z podpisem.pdf pdf 325.44 2022-05-10 11:00:00 Public message

Announcements

2022-05-18 08:23 Julia Olszewska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-05-10 14:20 Julia Olszewska Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-05-10 11:00 Buyer message Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.

Informacja o kwocie [...].pdf

Informacja o kwocie [...].pdf

2022-05-05 13:51 Julia Olszewska Zmiana ogłoszenia o zamówieniu oraz zapytania i zmiana treści SWZ II.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Załącznik nr 3 - Opi [...].pdf

Zapytania, zmiana tr [...].pdf

Zapytania, zmiana tr [...].pdf

2022-05-04 14:31 Julia Olszewska Zapytania i zmiana treści SWZ.

Załącznik nr 1 do SW [...].zip

Załącznik nr 3 do SW [...].pdf

Załącznik nr 4 do SW [...].pdf

Zapytania i zmiana t [...].pdf

2022-05-04 14:29 Julia Olszewska Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2022/BZP 00144685/01

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 734