Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IMOL/ZP/09/2022 Sprzedaż i dostarczenie materiałów laboratoryjnych zużywalnych - postępowanie 3

Deadlines:
Published : 22-04-2022 13:24:00
Placing offers : 06-05-2022 12:00:00
Offers opening : 06-05-2022 12:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 916.21 2022-04-22 13:24:00 Proceeding
Załączniki do SWZ.zip zip 5028.84 2022-04-22 13:24:00 Proceeding
SWZ.docx docx 395.33 2022-04-22 13:24:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 192.73 2022-04-22 13:24:00 Proceeding
SWZ zmodyfikowany 29.04.docx docx 394.92 2022-04-29 13:28:51 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 29.04.pdf pdf 37.29 2022-04-29 13:28:51 Public message
Zmiana treści SWZ 29.04.pdf pdf 391.07 2022-04-29 13:28:51 Public message
2022-05-06 IMOL_ZP_09_2022 Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 420.63 2022-05-06 15:36:18 Public message
Sprostowanie dotyczące kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 377.04 2022-05-16 14:04:51 Public message
Wybór najkorzystniejszej oferty dla części I-IX.pdf pdf 467.89 2022-06-01 17:16:50 Public message
Unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty dla części V.pdf pdf 380.57 2022-06-03 12:29:44 Public message
Poprawienie omyłki pisarkiej w wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 430.77 2022-06-08 16:35:05 Public message
Wybór najkorzystniejszej oferty - CZĘŚĆ V.pdf pdf 424.69 2022-06-30 16:10:04 Public message
Szacunkowa wartość.docx docx 357.56 2022-05-06 12:00:00 Public message

Announcements

2022-06-30 16:10 Dział Zakupów Szanowni Państwo,
Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części V.

Wybór najkorzystniej [...].pdf

2022-06-08 16:35 Dział Zakupów Szanowni Państwo,
Zamawiający publikuje sprostowanie omyłki pisarskiej w wyborze oferty najkorzystniejszej.

Poprawienie omyłki p [...].pdf

2022-06-03 12:29 Dział Zakupów Szanowni Państwo,
Zamawiający informuje o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty dla części V.

Unieważnienie czynno [...].pdf

2022-06-01 17:16 Dział Zakupów Szanowni Państwo,
Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części I-IX.

Wybór najkorzystniej [...].pdf

2022-05-16 14:04 Dział Zakupów Szanowni Państwo,
Zamawiający publikuję sprostowanie dotyczące kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (dot. części VI).

Sprostowanie dotyczą [...].pdf

2022-05-06 15:36 Dział Zakupów Szanowni Państwo,
Zamawiający publikuje informację z otwarcia ofert.

2022-05-06 IMOL_ZP_0 [...].pdf

2022-05-06 12:00 Buyer message Szanowni Państwo,
Zamawiający przekazuję kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Szacunkowa wartość.d [...].docx

2022-04-29 13:28 Dział Zakupów Szanowni Państwo,
Zamawiający przesyła zmiany treści SWZ.

SWZ zmodyfikowany 29 [...].docx

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Zmiana treści SWZ 29 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1071