Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RZP.271.17.2022 Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania pn.: „Budowa pętli autobusowej przy zbiegu ul. Kołłątaja i opaski ul. Kolejowej”.

Dorota Porębska
Gmina Łomianki
Deadlines:
Published : 21-04-2022 13:52:00
Placing offers : 05-05-2022 10:00:00
Offers opening : 05-05-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 150.36 2022-04-21 13:52:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 446.87 2022-04-21 13:52:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz Oferty.doc doc 75 2022-04-21 13:52:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ Oświadczenie z art. 125 ust. 1.doc doc 120 2022-04-21 13:52:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 382.96 2022-04-21 13:52:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Projektowe postanowienia umowy.pdf pdf 219.38 2022-04-21 13:52:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Zobowiązanie.docx docx 25.36 2022-04-21 13:52:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 46.97 2022-04-27 11:41:24 Proceeding
Odpowiedź na pytanie.pdf pdf 897.33 2022-04-27 11:40:53 Public message
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 744.47 2022-05-04 10:13:43 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 821.55 2022-05-05 11:32:10 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 829.55 2022-05-13 10:33:53 Public message

Announcements

2022-05-13 10:33 Katarzyna Rojecka W załączeniu informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-05-05 11:32 Katarzyna Rojecka Zamawiający w załączeniu przekazuje informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-05-04 10:13 Katarzyna Rojecka Zamawiający w załączeniu przekazuje informację o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.

Informacja o kwocie [...].pdf

2022-04-27 11:40 Dorota Porębska W załączeni odpowiedź na pytania.

Odpowiedź na pytanie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 419