Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BDT/2/DI/04/2022 Budowa drogi technologicznej na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Tychach w nowym śladzie

Daria Palej
MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o. Department: Dział planowania i zamówień
Deadlines:
Published : 21-04-2022 13:40:00
Placing offers : 09-05-2022 10:00:00
Offers opening : 09-05-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej .

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 141.68 2022-04-21 13:40:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1348.71 2022-04-21 13:40:00 Proceeding
wzór umowy.pdf pdf 885.62 2022-04-21 13:40:00 Proceeding
załącznik nr 2 - formularz ofertowy.pdf pdf 52.28 2022-04-21 13:40:00 Proceeding
załącznik nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf pdf 38.69 2022-04-21 13:40:00 Proceeding
załącznik nr 4 - Oswiadczenie_grupa kapitałowa.pdf pdf 38.45 2022-04-21 13:40:00 Proceeding
załącznik nr 5 - wykaz robót.pdf pdf 42.86 2022-04-21 13:40:00 Proceeding
załącznik nr 6 - wykaz osób.pdf pdf 34.69 2022-04-21 13:40:00 Proceeding
załącznik nr 7 - Oświadczenie.pdf pdf 28.31 2022-04-21 13:40:00 Proceeding
załacznik nr 1A - Przedmiar robót.pdf pdf 72.15 2022-04-21 13:44:08 Public message
załącznik nr 1B - Rys_1 A Master Droga Mapa.pdf pdf 5065.04 2022-04-21 13:44:08 Public message
załącznik nr 1C - Rys_2 Master Droga Przekrój.pdf pdf 229.48 2022-04-21 13:44:08 Public message
załącznik nr 1D - Rys_3 Master Droga Profil.pdf pdf 82.43 2022-04-21 13:44:08 Public message
załącznik nr 1E - Rys_4 Droga Przekroje charakterystyczne.pdf pdf 61.89 2022-04-21 13:44:09 Public message
załącznik nr 1F - Rys_5 Droga Łoże filtracyjne.pdf pdf 171.34 2022-04-21 13:44:09 Public message
Zał. 1 Opis parametrów technicznych oraz technologii budowy drogi.pdf pdf 259.82 2022-04-21 13:44:09 Public message
1. Odpowiedź na pytania_25.04.2022.pdf pdf 260.55 2022-04-25 10:27:04 Public message
2. Odpowiedzi na pytania 05_05_2022.pdf pdf 54.36 2022-05-05 12:28:21 Public message
4. Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 61.83 2022-05-09 14:08:18 Public message
7. Wybór Wykonawcy.pdf pdf 80.02 2022-05-13 10:32:27 Public message

Announcements

2022-05-13 10:32 Daria Palej Zamawiający informuje o wyborze Wykonawcy dla realizacji zadania.

7. Wybór Wykonawcy.p [...].pdf

2022-05-09 14:08 Daria Palej Informacja z otwarcia ofert.

4. Informacja z otwa [...].pdf

2022-05-09 10:04 Daria Palej Zamawiający przeznaczy na realizację zadania kwotę 861 286,05 zł brutto
2022-05-09 10:00 Buyer message Kwota zostanie ogłoszona po terminie składania ofert.
2022-05-05 12:28 Daria Palej W załączeniu odpowiedzi Zamawiającego.

2. Odpowiedzi na pyt [...].pdf

2022-04-25 10:27 Daria Palej W załączeniu odpowiedzi Zamawiającego.

1. Odpowiedź na pyta [...].pdf

2022-04-21 13:44 Daria Palej W załączeniu Zamawiający dołącza dokumentację określoną w SWZ jako załącznik nr 1.

załacznik nr 1A - Pr [...].pdf

załącznik nr 1B - Ry [...].pdf

załącznik nr 1C - Ry [...].pdf

załącznik nr 1D - Ry [...].pdf

załącznik nr 1E - Ry [...].pdf

załącznik nr 1F - Ry [...].pdf

Zał. 1 Opis parametr [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 586