Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 03/KPW/INFR/2022 REMONT NABRZEŻA MP 61

Deadlines:
Published : 21-04-2022 11:53:00
Placing offers : 10-05-2022 10:00:00
Offers opening : 10-05-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zał nr 4 projekt umowy.pdf pdf 7462.61 2022-04-21 11:53:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 1383.87 2022-04-21 11:53:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 9369.58 2022-04-21 11:53:00 Proceeding
Zał nr 1 formularz ofertowy.doc doc 186 2022-04-21 11:53:00 Proceeding
Zał nr 2 oświadczenie do oferty.doc doc 86.5 2022-04-21 11:53:00 Proceeding
Zał nr 3 wzór zobowiązania udostępniającego zasoby.doc doc 167 2022-04-21 11:53:00 Proceeding
Zał nr 5 wykaz robót.doc doc 164 2022-04-21 11:53:00 Proceeding
Zał nr 6 wykaz osób.doc doc 166 2022-04-21 11:53:00 Proceeding
załaczniki 2-10 do projektu umowy.pdf pdf 8550.3 2022-04-21 11:53:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do projektu umowy-ekspertyza i przedmiar.pdf pdf 3408.78 2022-04-21 11:53:00 Proceeding
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf pdf 259.06 2022-04-26 08:05:07 Public message
ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE NR 1 DO SWZ.pdf pdf 1102.15 2022-04-29 07:38:49 Public message
Zał. nr 2a oświadczenie na podstawie art 7 ust. 1 z 13.04.22 o przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukraine.docx docx 28.33 2022-04-29 07:38:49 Public message
odpowiedź na pytanie nr 1 do SWZ.pdf pdf 338.99 2022-05-06 10:01:33 Public message
informacja o unieważnieniu.pdf pdf 196.34 2022-05-11 09:30:30 Public message
ogłoszenie o unieważnieniu.pdf pdf 562.28 2022-05-11 09:33:12 Public message

Announcements

2022-05-11 09:33 Zamówienia Publiczne ogłoszenie o unieważnieniu

ogłoszenie o unieważ [...].pdf

2022-05-11 09:30 Zamówienia Publiczne Informacja o unieważnieniu

informacja o unieważ [...].pdf

2022-05-10 10:00 Buyer message Kwota jaką ma Zamawiający - 270.000,00 zł
2022-05-06 10:01 Zamówienia Publiczne Odpowiedź na pytanie nr 1 do SWZ

odpowiedź na pytanie [...].pdf

2022-04-29 07:38 Zamówienia Publiczne ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE NR 1 DO SWZ oraz obowiązkowy zał. nr 2 a (do oferty)

ZAWIADOMIENIE O ZMIA [...].pdf

Zał. nr 2a oświadcze [...].docx

2022-04-26 08:05 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

OGŁOSZENIE O ZMIANIE [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 470