Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DKO/04/2022 r. „Dostawa kwasu octowego technicznego 50% wraz z transportem i przeładunkiem w okresie 90 dni od dnia podpisania umowy.”

Szymon Łakota
MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o. Department: Wydział ds. Utrzymania Obiektu i Zaopatrzenia
Deadlines:
Published : 20-04-2022 15:26:00
Placing offers : 28-04-2022 10:00:00
Offers opening : 28-04-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłosznie o zamówieniu kwas octowy 04.2022 r..pdf pdf 129.1 2022-04-20 15:26:00 Proceeding
załącznik nr 1 - Formularz oferty.docx docx 22.74 2022-04-20 15:26:00 Proceeding
załącznik nr 2 ośw.docx docx 15.64 2022-04-20 15:26:00 Proceeding
SWZ - kwas octowy.pdf pdf 1365.29 2022-04-20 15:26:00 Proceeding
Wzór umowy kwas octowy.pdf pdf 229.63 2022-04-20 15:26:00 Proceeding
Wybór Wykonawcy.pdf pdf 48.72 2022-05-02 13:50:21 Public message

Announcements

2022-05-02 13:50 Szymon Łakota Rozstrzygnięcie postępowania (w załączeniu).

Wybór Wykonawcy.pdf

2022-04-28 10:21 Szymon Łakota Tychy, dnia 28.04.2022 r.

Informacja z otwarcia ofert w przetargu na: „Dostawę kwasu octowego technicznego 50% wraz z transportem i przeładunkiem w okresie 90 dni od dnia podpisania umowy”.

Data otwarcia ofert: 28.04.2022 r.
Godzina otwarcia ofert: 10:12

BEST-CHEM Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Jerzy Jacek Apka w spadku, ul. Inżynierska 32, 96-500 Sochaczew. Cena oferty brutto: 3,93 zł/kg. Skrócenie terminu reakcji o: 13 dni.

2022-04-28 10:00 Buyer message 192.618,00 zł.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 277