Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: FSM-2022-04-22 Dostawa minimum 400 defibrylatorów AED do magazynu w Pruszkowie. Defibrylatory będą docelowo przekazane jako humanitarna pomoc medyczna na Ukrainę

Deadlines:
Published : 19-04-2022 19:30:00
Placing offers : 29-04-2022 14:00:00
Offers opening : 29-04-2022 14:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Fundację Solidarności Międzynarodowej w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji (w załączeniu "Procedura zamówień w FSM na rzecz Ukrainy w sytuacji nadzwyczajnej").

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"   

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Procedura zamówień w FSM na rzecz Ukrainy w sytuacji nadzwyczajnej.pdf pdf 852.69 2022-04-19 19:30:00 Proceeding
FSM-2022-04-22 Defibrylatory-Zapytanie Ofertowe_corr2022-04-25.pdf pdf 809.24 2022-04-25 17:40:52 Proceeding
FSM-2022-04-22 Defibrylatory-Formularz ofertowy_corr2022-04-25.docx docx 33.09 2022-04-25 17:40:56 Proceeding
FSM-2022-04-22 Defibrylatory-Zapytanie Ofertowe_corr2022-04-22.pdf pdf 808.54 2022-04-22 07:59:41 Public message
FSM-2022-04-22 Defibrylatory-Formularz ofertowy_corr2022-04-22.docx docx 32.76 2022-04-22 07:59:41 Public message
FSM-2022-04-22 Defibrylatory-Formularz ofertowy_corr2022-04-25.docx docx 33.09 2022-04-25 17:40:19 Public message
FSM-2022-04-22 Defibrylatory-Zapytanie Ofertowe_corr2022-04-25.pdf pdf 809.24 2022-04-25 17:40:19 Public message
FSM-2022-04-22 Defibrylatory - Informacja z Otwarcia Ofert.pdf pdf 685.43 2022-04-29 16:10:19 Public message
FSM-2022-04-22 Protokol Ocena Ofert - podpisane.pdf pdf 599.64 2022-05-04 15:25:27 Public message

Announcements

2022-05-04 15:25 Daria Suwała Wyniki Zapytania Ofertowego
nr FSM-2022-04-22Fundacja Solidarności Międzynarodowej informuje, że w postępowaniu na dostawę minimum 400 defibrylatorów AED do magazynu w Pruszkowie wybrano najkorzystniejszą ofertę.


Oferta realizacji zamówienia złożona przez AGM Mitka Łabza sp. j.; ul. Balicka 116B/G, 30-140 Kraków NIP- 6772408353, o wartości 3 412 800 zł została uznana za najkorzystniejszą, spełniającą wszystkie warunki stawiane przez Zamawiającego.


Zapytanie ofertowe było przeprowadzone w oparciu o „Procedurę zamówień w Fundacji Solidarności Międzynarodowej na rzecz Ukrainy w sytuacji nadzwyczajnej w związku z rosyjską agresją na Ukrainie”.


W załączeniu
a) Protokół Oceny Ofert

FSM-2022-04-22 Proto [...].pdf

2022-04-29 16:10 Daria Suwała Szanowni Państwo,

Załączamy informację z otwarcia ofert.

FSM-2022-04-22 Defib [...].pdf

2022-04-29 14:00 Buyer message Szanowni Państwo,

Dziękujemy za złożenie ofert. Informujemy, że środki jakie zamierzamy przeznaczyć na zakup 400 defibrylatorów AED to 2 160 000 zł brutto. W dniu otwarcia ofert opublikujemy informację z otwarcia ofert, a po zakończeniu oceny ofert - informację z oceny ofert wraz z załączonym protokołem Komisji Przetargowej.
2022-04-25 17:40 Daria Suwała Szanowni Państwo,

W związku z sygnałami o problemach z szybkim dostępem do dużej ilości elektrod, zmieniamy wymaganie z pkt.1.13 Zapytania Ofertowego - z 30 par dodatkowych elektrod na 10 par; oraz z 3 dodatkowych baterii na 2 dodatkowe baterie/defibrylator. Równocześnie w formularzu ofertowym dodajemy możliwość opcjonalnej oferty na większą liczbę par elektrod i baterii.

W związku z w/w zmianami przedłużamy też termin składania ofert - do dnia 29.04.2022 r. do godz. 14.00.

W załączeniu - zakutalizowane Zapytanie Ofertowe oraz Formularz - z zaznaczeniem zmian.

FSM-2022-04-22 Defib [...].docx

FSM-2022-04-22 Defib [...].pdf

2022-04-23 20:14 Daria Suwała Szanowni Państwo:
Poniżej publikujemy nasze odpowiedzi na ważne pytania potencjalnych Oferentów.

Pytanie 1: Czy Zamawiający pozwoli na złożenie oferty na defibrylatory o różnych modelach, jednak tego samego producenta, przy założeniu że każde z tych urządzeń będzie spełniało wymagane przez Zamawiającego warunki techniczne?

Odpowiedź: Tak, złożenie oferty na defibrylatory o różnych modelach nie jest sprzeczne z Zapytaniem Ofertowym, przy założeniu że każde z tych urządzeń będzie spełniało wymagane przez Zamawiającego warunki techniczne.
Pytanie 2: Czy wymagając opakowania ochronnego Zamawiający miał na myśli torbę dedykowaną do tego danego typu defibrylatora czy może Zamawiający myślał o kartonie ochronnym zabezpieczającym urządzenie na czas transportu?
Odpowiedź: W specyfikacji chodziło o dedykowaną torbę ochronną na urządzenie – defibrylator AED.
Pytanie 3: Czy oferując elektrodę uniwersalną, zarówno dla dorosłego jak i dziecka, Zamawiający uzna że został spełniony warunek opisany w pkt. 4 i 5?
„4. Elektrody do elektroterapii dla dorosłych z terminem ważności: min. 2 lata,
5. Elektrody do elektroterapii dla dzieci z terminem ważności: min. 2 lata
(alternatywnie - nie wymagane),”
Odpowiedź: Tak. Opisywane przez Oferenta elektrody spełniają założenia używania defibrylatora w grupie dorosłych i dzieci (alternatywnie). Użycie takowych elektrod tj. uniwersalnych nie wpływa negatywnie na efekt elektroterapii.
2022-04-22 07:59 Daria Suwała Szanowni Państwo,

W związku z niedoborem elektrod i baterii do defibrylatorów na Ukrainie, gdzie po zakupie przekażemy sprzęt, Zamawiający dodał dodatkowy wymóg - punkt 1.14 do Zapytania Ofertowego w brzmieniu "14. Do każdego defibrylatora powinien być dodany komplet 30 par elektrod i 3 baterie".

W załączeniu zmienione Zapytanie Ofertowe i Formularz Oferty z zaznaczeniem tej ważnej zmiany.

FSM-2022-04-22 Defib [...].pdf

FSM-2022-04-22 Defib [...].docx

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Defibrylatory 400 defibrylatorów AED 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2685 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 85% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Terminowość dostawy 15% zob. pkt. 11 Zapytania Ofertowego (0)
3 Termin realizacji - Oczekiwany termin dostawy do magazynu w Pruszkowie w ciągu 14 dni kalendarzowych od podpisania umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Warunki płatności - Zamawiający dokona przedpłaty 50% ceny w ciągu 3ch dni roboczych od podpisania umowy kupna/sprzedaży; a pozostałe 50% ceny w ciągu 7 dni od dostawy towaru i otrzymania faktury końcowej. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Formularz Ofertowy - proszę złożyć ofertę na załączonym formularzu ofertowym Attachment required (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1064