Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 38405082 Budowa przyłącza ciepłowniczego do istniejącego budynku przy ul. Gościnnej 14 w Gdańsku

Deadlines:
Published : 19-04-2022 17:36:00
Placing offers : 09-05-2022 15:00:00
Offers opening : 09-05-2022 15:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 663 606 011

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Umowa z załącznikami.zip zip 2341.8 2022-04-19 17:36:00 Proceeding
38405082 zapytanie ofertowe.pdf pdf 267.36 2022-04-19 17:36:00 Proceeding
SWZ z załącznikami.zip zip 14403.21 2022-04-19 17:36:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania do postępowania nr 38405082 z 26.04.2022.pdf pdf 118.83 2022-04-26 15:01:42 Public message
SWZ_Gościnna 14 wersja 2 z 26.04.2022.pdf pdf 368.15 2022-04-26 15:01:42 Public message
38405082 zapytanie ofertowe wersja 2 z 26.04.2022.pdf pdf 264.94 2022-04-26 15:01:42 Public message
Odpowiedzi na pytania do postępowania nr 38405082 z 29.04.2022.pdf pdf 192.5 2022-04-29 16:20:00 Public message
38405082 zapytanie ofertowe wersja 3 z 05.05.2022.pdf pdf 584.02 2022-05-05 14:20:24 Public message
Dokumentacja projektowa.zip zip 6396.62 2022-05-05 14:20:24 Public message
Odpowiedzi na pytania do postępowania nr 38405082 z 05.05.2022.pdf pdf 309.48 2022-05-05 14:20:24 Public message
SWZ_Gościnna 14 wersja 3 z 05.05.2022.pdf pdf 846.89 2022-05-05 14:20:24 Public message
Zał. 1 do SWZ - Wzór umowy wykonawczej wersja 2 z dnia 05.05.2022.pdf pdf 619.58 2022-05-05 14:20:24 Public message
Odpowiedzi na pytania do postępowania nr 38405082 z 06.05.2022.pdf pdf 146.37 2022-05-06 15:01:48 Public message
Zał. 5 do SWZ wersja 2 z 06.05- Wzór uproszczonego kosztorysu ofertowego.XLSX XLSX 139.75 2022-05-06 15:01:48 Public message
Informacja o unieważnieniu postępowania nr 38405082 Gościnna 14.pdf pdf 136 2022-05-25 18:48:23 Public message

Announcements

2022-05-25 18:48 Emilia Wasilewska-Bryguła Informacja o unieważnieniu postępowania nr 38405082
Działając na podstawie pkt XIX ust. 1 lit d) SWZ Zamawiający unieważnia niniejszym postępowanie w sprawie zamówienia na:
Budowa przyłącza ciepłowniczego do istniejącego budynku przy ul. Gościnnej 14 w Gdańsku.
w ramach projektu: „Przyłączenie budynków z indywidualnymi źródłami węglowymi oraz mieszanymi na terenie Sopotu i Gdańska” (POIS.01.05.00-00-0047/18-00)
Uzasadnianie:
Zamawiający postanowił unieważnić postepowanie, ponieważ cena ofertowa znacznie przewyższa wartość szacunkową zamówienia oraz jest to kwota, której Zamawiający nie jest w stanie przeznaczyć na wykonanie zamówienia.
Gdańsk, dn. 25.05.2022 roku.

Informacja o unieważ [...].pdf

2022-05-06 15:01 Emilia Wasilewska-Bryguła Do postępowania nr 38405082 na budowę przyłącza ciepłowniczego do istniejącego budynku przy ul. Gościnnej 14 w Gdańsku wpłynęły pytania, na które w załączeniu udzielamy odpowiedzi. Szczegóły odnośnie Zapytania ofertowego dostępne są na stronie internetowej: https://grupagpec.pl/dla-dostawcy/ oraz https://platformazakupowa.pl/pn/grupa_gpec

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Zał. 5 do SWZ wersja [...].XLSX

2022-05-05 14:20 Emilia Archacka Do postępowania nr 38405082 na budowę przyłącza ciepłowniczego do istniejącego budynku przy ul. Gościnnej 14 w Gdańsku wpłynęły pytania, na które w załączeniu udzielamy odpowiedzi. Szczegóły odnośnie Zapytania ofertowego dostępne są na stronie internetowej: https://grupagpec.pl/dla-dostawcy/ oraz https://platformazakupowa.pl/pn/grupa_gpec

38405082 zapytanie o [...].pdf

Dokumentacja projekt [...].zip

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

SWZ_Gościnna 14 wers [...].pdf

Zał. 1 do SWZ - Wzór [...].pdf

2022-04-29 16:20 Emilia Wasilewska-Bryguła Do postępowania nr 38405082 na budowę przyłącza ciepłowniczego do istniejącego budynku przy ul. Gościnnej 14 w Gdańsku wpłynęły pytania, na które w załączeniu udzielamy odpowiedzi. Szczegóły odnośnie Zapytania ofertowego dostępne są na stronie internetowej: https://grupagpec.pl/dla-dostawcy/ oraz https://platformazakupowa.pl/pn/grupa_gpec

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2022-04-26 15:01 Emilia Wasilewska-Bryguła Do postępowania nr 38405082 na budowę przyłącza ciepłowniczego do istniejącego budynku
przy ul. Gościnnej 14 w Gdańsku wpłynęło pytanie, na które w załączeniu udzielamy odpowiedzi. Szczegóły
odnośnie Zapytania ofertowego dostępne są na stronie internetowej: https://grupagpec.pl/dla-dostawcy/ oraz
https://platformazakupowa.pl/pn/grupa_gpec

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

SWZ_Gościnna 14 wers [...].pdf

38405082 zapytanie o [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Budowa przyłącza ciepłowniczego do istniejącego budynku przy ul. Gościnnej 14 w Gdańsku Budowa przyłącza ciepłowniczego do istniejącego budynku przy ul. Gościnnej 14 w Gdańsku zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym, SWZ i załączonych do niego dokumentach 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3335 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 90% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Okres gwarancji 10% Jako najkorzystniejsza będzie traktowana oferta z najdłuższym okresem gwarancji, nie krótszym jednak niż 60 miesięcy (od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy) i nie dłuższym niż 120 miesięcy (od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy). W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu dłuższego niż maksymalny, dla celów obliczania kryterium okresu gwarancji okres ten traktowany będzie jak gwarancja udzielona na 120 miesięcy. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji krótszego niż 60 miesięcy oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ. (0)
(0)

The number of page views: 770