Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 10/SMED/DCZP/2022/P 10/SMED/DCZP/2022/P - Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego oraz środków ochrony osobistej dla jednostek organizacyjnych ,,DCZP” Sp. z o.o.

Deadlines:
Published : 19-04-2022 11:38:00
Placing offers : 27-04-2022 10:00:00
Offers opening : 27-04-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 136.43 2022-04-19 11:38:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1626.68 2022-04-19 11:38:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.doc doc 103 2022-04-19 11:38:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - formularz cenowy.xls xls 111.5 2022-04-19 11:38:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - oświadczenie z art 108 ustawy PZP.doc doc 46 2022-04-19 11:38:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ- oświadczenie z art 125 ustawy PZP.doc doc 37.5 2022-04-19 11:38:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - wzór umowy.pdf pdf 1233.44 2022-04-19 11:38:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - grupa kapitałowa.doc doc 38.5 2022-04-19 11:38:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - zobowiązanie do udostępniania zasobów.doc doc 38.5 2022-04-19 11:38:00 Proceeding
Wyjaśnienie nr 1 do SWZ.pdf pdf 1222.1 2022-04-22 13:56:37 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 37.59 2022-04-25 10:02:32 Public message
SWZ do Wyjaśnienia nr 2.pdf pdf 1626.78 2022-04-25 10:02:32 Public message
Wyjaśnienie nr 2 do SWZ.pdf pdf 1088.92 2022-04-25 10:02:32 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 1159.39 2022-04-27 13:51:24 Public message
Ogłoszenie o rezultacie postępowania.pdf pdf 1145.09 2022-05-04 12:45:26 Public message

Announcements

2022-05-04 12:45 Iga Dąbrowska Ogłoszenie o rezultacie postępowania

Ogłoszenie o rezulta [...].pdf

2022-04-27 13:51 Iga Dąbrowska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-04-27 10:00 Buyer message Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
91.131,90 zł netto
99.016,45 zł brutto
2022-04-25 10:02 Iga Dąbrowska Wyjaśnienie nr 2 do SWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
SWZ do wyjaśnienia nr 2
UWAGA: zmiana terminu złożenia i otwarcia ofert

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

SWZ do Wyjaśnienia n [...].pdf

Wyjaśnienie nr 2 do [...].pdf

2022-04-22 13:56 Iga Dąbrowska Wyjaśnienie nr 1 do SWZ

Wyjaśnienie nr 1 do [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 1095