Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/S 076-206950 Zakup i dostawa skanerów i urządzeń wielofunkcyjnych w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” BZP.271.3.6.2022

Alina Ambroziak
Gmina Miejska Tczew
Deadlines:
Published : 19-04-2022 09:45:00
Placing offers : 23-05-2022 09:00:00
Offers opening : 23-05-2022 09:10:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 3238.79 2022-04-19 09:45:00 Proceeding
2. SWZ Cyfrowa Gmina - skanery.docx docx 806.93 2022-04-19 09:45:00 Proceeding
3. JEDZ - załącznik nr 2 do SWZ.zip zip 76.59 2022-04-19 12:24:50 Proceeding
4. Pytania do SWZ wraz z odpowiedziami.docx docx 387.13 2022-05-11 08:33:05 Public message
5. Informacja z otwarcia ofert.docx docx 330.61 2022-05-23 12:05:47 Public message
6. Unieważnienie postępowania.docx docx 329.05 2022-05-26 13:00:06 Public message
7. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 101.77 2022-06-23 10:07:07 Public message

Announcements

2022-06-23 10:07 Alina Ambroziak Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

7. Ogłoszenie o udzi [...].pdf

2022-05-26 13:00 Alina Ambroziak Informacja o unieważnieniu postępowania

6. Unieważnienie pos [...].docx

2022-05-26 12:56 Alina Ambroziak The message was withdrawn by the Buyer.
2022-05-23 12:05 Alina Ambroziak Informacja z otwarcia ofert

5. Informacja z otwa [...].docx

2022-05-23 10:57 Alina Ambroziak The message was withdrawn by the Buyer.
2022-05-23 10:56 Alina Ambroziak The message was withdrawn by the Buyer.
2022-05-23 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć 657 000,00 zł gross na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia
2022-05-11 08:33 Alina Ambroziak Pytania do SWZ wraz z odpowiedziami.

4. Pytania do SWZ wr [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 888