Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DZP 2377/6/2022 Dostosowanie Dziedzinowych Systemów Informatycznych do współpracy z Platformą e-Usług w celu realizacji e-usług: e-Rejestracja, e-EDM i e-Analizy

Deadlines:
Published : 15-04-2022 11:06:00
Placing offers : 13-06-2022 09:00:00
Offers opening : 13-06-2022 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2022-OJS075-201656-pl.pdf pdf 116.81 2022-04-15 11:06:00 Proceeding
SWZ 2377 6 2022.zip zip 12560.22 2022-04-15 11:06:00 Proceeding
2022-OJS084-227463-pl.pdf pdf 68.22 2022-04-29 09:31:17 Public message
modyfikacja SWZ.pdf pdf 279.8 2022-04-29 09:31:17 Public message
Zal_9_Osw_dot. przeciwdziałałania agresji na Ukrainie_DZP_2374_6_2022.doc doc 26 2022-04-29 09:31:17 Public message
2022-OJS095-263406-pl.pdf pdf 67.65 2022-05-17 09:32:38 Public message
modyfikacja SWZ.pdf pdf 266.89 2022-05-17 09:32:38 Public message
odpowiedzi 19.05.2022.pdf pdf 272.62 2022-05-19 14:10:07 Public message
2022-OJS100-277836-pl.pdf pdf 73.77 2022-05-24 13:43:46 Public message
modyfikacja SWZ 19.05.2022.zip zip 11528.65 2022-05-24 13:43:46 Public message
I część odpowiedzi 24.05.2022.docx.pdf pdf 409.79 2022-05-24 13:59:19 Public message
II część odpowiedzi 24.05.2022r..docx.pdf pdf 505.51 2022-05-24 13:59:19 Public message
odpowiedzi 06.06.2022.pdf pdf 260.84 2022-06-06 11:36:03 Public message
2022-OJS108-305977-pl.pdf pdf 68.3 2022-06-07 09:36:05 Public message
modyfikacja SWZ.pdf pdf 266.62 2022-06-07 09:36:05 Public message
odpowiedzi 09.06.2022.docx.pdf pdf 253.34 2022-06-09 12:29:56 Public message
inf. o kwocie na sfinansowanie zam. DZP 2377 6 2022.pdf pdf 253.69 2022-06-13 08:54:46 Public message
inf. z otwarcia ofert DZP 2377 6 2022.docx.pdf pdf 254.21 2022-06-13 10:43:57 Public message
zawiad. o wyborze oferty TK MED.pdf pdf 75.58 2022-07-14 14:33:40 Public message
zawiad. o wyborze oferty DZP 2377 6 2022.pdf pdf 76.76 2022-07-14 14:34:49 Public message

Announcements

2022-07-14 14:34 Marta Prościak zawiadomienie o wyborze oferty

zawiad. o wyborze of [...].pdf

2022-07-14 14:33 Marta Prościak zawiadomienie o wyborze oferty

zawiad. o wyborze of [...].pdf

2022-06-13 10:43 Marta Prościak Informacja z otwarcia ofert

inf. z otwarcia ofer [...].pdf

2022-06-13 08:54 Marta Prościak Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

inf. o kwocie na sfi [...].pdf

2022-06-09 12:29 Marta Prościak Odpowiedzi 09.06.2022r.

odpowiedzi 09.06.202 [...].pdf

2022-06-07 09:36 Marta Prościak Modyfikacja SWZ- przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert

2022-OJS108-305977-p [...].pdf

modyfikacja SWZ.pdf

2022-06-06 11:36 Marta Prościak Odpowiedzi 06.06.2022r.

odpowiedzi 06.06.202 [...].pdf

2022-06-02 14:18 Marta Prościak Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością zmiany terminu składania i otwarcia ofert, zamawiający wysłał w dniu dzisiejszym do DZUUE sprostowanie ogłoszenia, które zostanie opublikowane w dniu 07.06.2022r. Zamawiający zwraca się z prośbą o nieskładanie ofert do czasu opublikowania Modyfikacji SWZ oraz Ogłoszenia o Zamówieniu.
2022-05-24 13:59 Marta Prościak Odpowiedzi 24.05.2022r.

I część odpowiedzi 2 [...].pdf

II część odpowiedzi [...].pdf

2022-05-24 13:43 Marta Prościak Modyfikacja SWZ z 19.05.2022r.

2022-OJS100-277836-p [...].pdf

modyfikacja SWZ 19.0 [...].zip

2022-05-19 14:10 Marta Prościak odpowiedzi na zapytania 19.05.2022

odpowiedzi 19.05.202 [...].pdf

2022-05-17 09:32 Marta Prościak Modyfikacja SWZ- przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert

2022-OJS095-263406-p [...].pdf

modyfikacja SWZ.pdf

2022-04-29 09:31 Marta Prościak W związku z wprowadzoną dodatkową podstawą wykluczenia modyfikacja SWZ

2022-OJS084-227463-p [...].pdf

modyfikacja SWZ.pdf

Zal_9_Osw_dot. przec [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1396