Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: FSM-2022-04-15 dostawa minimum 25 ambulansów z dowozem do przejścia granicznego w Przemyślu (Rzeczpospolita Polska). Ambulansy zostaną następnie przekazane jako pomoc humanitarna dla Ukrainy

Deadlines:
Published : 14-04-2022 21:56:00
Placing offers : 22-04-2022 12:00:00
Offers opening : 22-04-2022 12:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Fundację Solidarności Międzynarodowej w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji (w załączeniu "Procedura zamówień w FSM na rzecz Ukrainy w sytuacji nadzwyczajnej").

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Przedmiotem zamówienia jest dostawa minimum 25 ambulansów z dowozem do przejścia granicznego w Przemyślu (Rzeczpospolita Polska). Ambulansy zostaną następnie przekazane jako pomoc humanitarna (medyczna) dla Ukrainy.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"   

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Procedura zamówień w FSM na rzecz Ukrainy w sytuacji nadzwyczajnej.pdf pdf 852.69 2022-04-14 21:56:00 Proceeding
FSM-2022-04-15 Ambulanse-Zapytanie ofertowe_corr2022-04-19.pdf pdf 662.96 2022-04-19 17:19:52 Proceeding
FSM-2022-04-15 Ambulanse-Formularz_corr2022-04-19.docx docx 32.76 2022-04-19 17:19:57 Proceeding
FSM-2022-04-15 Informacja - Otwarcie Ofert.pdf pdf 617.67 2022-04-22 13:07:32 Public message
FSM-2022-04-15 Protokol - Ocena Ofert.pdf pdf 512.89 2022-04-28 12:46:56 Public message

Announcements

2022-04-28 12:46 Daria Suwała Szanowni Państwo,

Oferta realizacji zamówienia złożona przez Paramedica Polska Sp. z o.o. S.K., ul. Farbiarska 47, Warszawa NIP 1070017638 o wartości 11,3 mln złotych została uznana za najkorzystniejszą, spełniającą wszystkie warunki stawiane przez Zamawiającego.

FSM-2022-04-15 Proto [...].pdf

2022-04-22 13:07 Daria Suwała Szanowni Państwo,

Załączamy komunikat z otwarcia ofert.

FSM-2022-04-15 Infor [...].pdf

2022-04-22 12:00 Buyer message Szanowni Państwo,

Bardzo dziękujemy za złożenie ofert. Informujemy, że zamierzamy przeznaczyć na realizację głównego zamówienia tj. zakup 25 ambulansów z dostawą do Przemyśla - 5 500 000 zł brutto. Po otwarciu ofert zamieścimy informację z otwarcia ofert, a później - informację o rezultatach zapytania ofertowego wraz z Protokołem Komisji Przetargowej.
2022-04-19 17:19 Daria Suwała Szanowni Państwo,

W związku z tym, iż ambulanse mają trafić do strefy przyfrontowej, gdzie realizacja gwarancji nie będzie możliwa – rezygnujemy z wymogu gwarancji dla ambulansów.
Dostaliśmy również pytanie o wyjaśnienie pojęcia wymogu 100% sprawności sprzętu medycznego.
Informujemy, że jako 100% sprawny sprzęt medyczny, uznamy taki, który posiada aktualne paszporty techniczne sprzętu medycznego potwierdzające wykonanie przeglądów technicznych, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
Ponieważ rezygnacja z wymogu gwarancji wpływa na treść Zapytania Ofertowego, to umieszczamy korektę tego zapytania oraz przedłużamy termin składania ofert o 1 dzień – do dnia 22.04.2022 r. do godz. 12.00.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Ambulanse z dostawą do Przemyśla zob. 1.1. Zapytania Ofertowego 25 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6850 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 70% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Terminowość dostawy 15% zob. par.11.1 Zapytania ofertowego (0)
3 Przebieg 15% zob. par.11.2 Zapytania ofertowego (0)
4 Oczekiwany termin dostawy - Oczekiwany termin dostawy do przejścia granicznego w Przemyślu (Rzeczpospolita Polska): w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy kupna sprzedaży . Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Warunki płatności - Zamawiający dokona przedpłaty 70% ceny w ciągu 3ch dni roboczych od podpisania umowy kupna/sprzedaży; a pozostałe 30% ceny w ciągu 7 dni od dostawy towaru i otrzymania faktury końcowej. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
6 Formularz Ofertowy - Ofertę należy złożyć na wypełnionym i podpisanym formularzu (załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego). sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem EPUAP lub podpisem zaufanym zgodnie z instrukcjami dla Wykonawców: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje . Attachment required (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 415