Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 09/2022 Opracowanie dokumentacji technicznej sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Mieszkowie, Antoninowie i Kuleszówce, gm. Piaseczno

Deadlines:
Published : 14-04-2022 12:48:00
Placing offers : 20-05-2022 12:00:00
Offers opening : 20-05-2022 12:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym .


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik 1 - Zakres projektu.pdf pdf 2389.54 2022-04-14 12:48:00 Proceeding
Koncepcja - rejon III.zip zip 182378.93 2022-04-14 12:48:00 Proceeding
Formularze wer. edytowalna.docx docx 26.93 2022-04-14 12:48:00 Proceeding
SWZ -09_2022.pdf pdf 3079.34 2022-04-14 12:48:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania.pdf pdf 254.83 2022-05-09 11:58:29 Public message
Zmiana SWZ.pdf pdf 87.13 2022-05-09 11:58:29 Public message
Dokumentacja geotechniczna.pdf pdf 170550.37 2022-05-09 12:01:51 Public message
Protokół z otwarcia ofert.pdf pdf 40.45 2022-05-20 12:32:14 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 81.78 2022-06-01 12:59:20 Public message

Announcements

2022-06-01 12:59 Anna Pawłowska-Mucha Zamawiający publikuje Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia nr 09/2022 na: "Opracowanie dokumentacji technicznej sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Mieszkowie, Antoninowie i Kuleszówce, gm. Piaseczno"

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-05-20 12:32 Anna Pawłowska-Mucha Zamawiający publikuje Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia nr 09/2022 na: "Opracowanie dokumentacji technicznej sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Mieszkowie, Antoninowie i Kuleszówce, gm. Piaseczno"

Protokół z otwarcia [...].pdf

2022-05-09 12:01 Anna Pawłowska-Mucha Zamawiający udostępnia dokumentację geotechniczną w postępowaniu o udzielenie zamówienia nr 09/2022 na: "Opracowanie dokumentacji technicznej sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Mieszkowie, Antoninowie i Kuleszówce, gm. Piaseczno"

Dokumentacja geotech [...].pdf

2022-05-09 11:58 Anna Pawłowska-Mucha Zamawiający publikuje Odpowiedzi na pytania oraz Zmianę SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia nr 09/2022 na: "Opracowanie dokumentacji technicznej sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Mieszkowie, Antoninowie i Kuleszówce, gm. Piaseczno"

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Zmiana SWZ.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 686