Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZ.271.29.2022 Modernizacja dróg gminnych

Wioletta Rostankowska
Gmina Czersk
Deadlines:
Published : 13-04-2022 09:34:00
Placing offers : 04-05-2022 09:00:00
Offers opening : 04-05-2022 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogloszenie.pdf pdf 148.95 2022-04-13 09:34:00 Proceeding
SWZ.docx docx 682.6 2022-04-13 09:34:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 2455.83 2022-04-13 09:34:00 Proceeding
załaczniki do SWZ.zip zip 10050.61 2022-04-13 09:34:00 Proceeding
Przedmiar - Modernizacja dróg w Gminie Czersk_11.04.2022.xlsx xlsx 30.14 2022-04-13 09:34:00 Proceeding
specyfikacje techniczne.zip zip 1608.46 2022-04-13 09:34:00 Proceeding
wyjasnienie_SWZ..docx docx 244.9 2022-04-21 14:27:56 Public message
wyjaśnienie_SWZ.pdf pdf 56.04 2022-04-21 14:27:56 Public message
ogloszenie_o_zmianie-22.04..pdf pdf 47.3 2022-04-22 11:04:22 Public message
zal. 2- oswiadczenie..docx docx 525.74 2022-04-22 11:04:22 Public message
zal. 10- oswiadczenie.art.125.ust.5.docx docx 623.85 2022-04-22 11:04:22 Public message
zmiana_SWZ-22.04.docx docx 506.48 2022-04-22 11:04:22 Public message
zmiana_SWZ-22.04.pdf pdf 164.02 2022-04-22 11:04:22 Public message
informacja.docx docx 623.75 2022-05-04 14:20:44 Public message
informacja.pdf pdf 57.19 2022-05-04 14:20:44 Public message
wybór.oferty — platforma.docx docx 623.44 2022-05-17 09:03:11 Public message
wybór-oferty-platforma.pdf pdf 62.59 2022-05-17 09:03:11 Public message
ogloszenie_o_wyniku.pdf pdf 74.03 2022-06-07 14:28:25 Public message

Announcements

2022-06-07 14:28 Wioletta Rostankowska Ogłoszenie o wyniku postępowania.

ogloszenie_o_wyniku. [...].pdf

2022-05-17 09:03 Wioletta Rostankowska W załączeniu informacja o wyborze oferty.

wybór.oferty — platf [...].docx

wybór-oferty-platfor [...].pdf

2022-05-04 14:20 Wioletta Rostankowska W załączeniu informacja z otwarcia ofert.

informacja.docx

informacja.pdf

2022-05-04 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 785.000 zł brutto.
2022-04-22 11:04 Wioletta Rostankowska W załączeniu pismo z załącznikami - zmiana SWZ, ogłoszenia i niektórych załączników (zał. 2 i zał. 10). UWAGA. Termin składania ofert przedłużony do dnia 04.05.2022

ogloszenie_o_zmianie [...].pdf

zal. 2- oswiadczenie [...].docx

zal. 10- oswiadczeni [...].docx

zmiana_SWZ-22.04.doc [...].docx

zmiana_SWZ-22.04.pdf

2022-04-21 14:27 Wioletta Rostankowska W załączeniu pismo - wyjaśnienie treści SWZ.

wyjasnienie_SWZ..doc [...].docx

wyjaśnienie_SWZ.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 498