Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 72/2022 Dostawa specyfików olejowo-smarowych

Deadlines:
Published : 13-04-2022 09:30:00
Placing offers : 16-05-2022 08:00:00
Offers opening : 16-05-2022 08:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2022-OJS073-194385-pl-ts.pdf pdf 380.02 2022-04-13 09:30:00 Proceeding
SWZ - 72_2022.docx docx 73.73 2022-04-13 09:30:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Druk Oferta.docx docx 50.71 2022-04-13 09:30:00 Proceeding
Załącznik_nr_2_do_SWZ – Formularz cenowy.xlsx xlsx 21.04 2022-04-13 09:30:00 Proceeding
Załącznik_nr_3a_do_SWZ - Projektowane postanowienia umowy dla zadań od nr 1 do nr 4 (z udziałem RPW).docx docx 219.19 2022-04-13 09:30:00 Proceeding
Załącznik_nr_3b_do_SWZ - Projektowane postanowienia umowy dla zadań od nr 5 do nr 18 (bez RPW).docx docx 108.57 2022-04-13 09:30:00 Proceeding
Wyjaśnienia oraz zmiana treści SWZ 29.04.2022.pdf pdf 522.01 2022-04-29 09:43:09 Public message
2022-OJS084-225417-pl-ts.pdf pdf 92.19 2022-04-29 09:43:09 Public message
Informacja o zakazie udziału wykonawców rosyjskich.pdf pdf 518.52 2022-04-29 09:43:09 Public message
Załącznik_nr_2_do_SWZ – Formularz cenowy — od dnia 29.04.2022.xlsx xlsx 21.08 2022-04-29 09:43:09 Public message
Załącznik_nr_3b_do_SWZ - Projektowane postanowienia umowy dla zadań od nr 5 do nr 18 (bez RPW) - od dnia 29.04.2022.docx docx 118.98 2022-04-29 09:43:09 Public message
Zmiana treści SWZ - 10.05.2022.pdf pdf 579.42 2022-05-10 14:31:53 Public message
wyjasnienia 12.05.2022.pdf pdf 471.55 2022-05-12 09:37:20 Public message
Informacja z otwarcia ofert sprawa nr 72_2022.pdf pdf 414.96 2022-05-16 10:55:45 Public message
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.docx docx 22.21 2022-05-16 08:00:00 Public message

Announcements

2022-05-16 10:55 Kamil ZBOROWSKI Informacja z otwarcia ofert - sprawa nr 72/2022

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-05-16 08:00 Buyer message Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia.

Kwota jaką Zamawiają [...].docx

2022-05-12 09:37 Kamil ZBOROWSKI Wyjaśnienia treści SWZ

wyjasnienia 12.05.20 [...].pdf

2022-05-12 09:30 Kamil ZBOROWSKI The message was withdrawn by the Buyer.
2022-05-10 14:31 Kamil ZBOROWSKI Zmiana treści SWZ - 10.05.2022

Zmiana treści SWZ - [...].pdf

2022-04-29 09:43 Kamil ZBOROWSKI W załączeniu:
Wyjaśnienia oraz zmiana treści SWZ z dnia 29.04.2022 r.;
Ogłoszenie o zmianie z dnia 29.04.2022 r.;
Informacja dot. wykluczenia wykonawców rosyjskich;
Zaktualizowana wersja załącznika nr 2 do SWZ - 29.04.2022 r.;
Zaktualizowana wersja załącznika nr 3b do SWZ - 29.04.2022 r.

Wyjaśnienia oraz zmi [...].pdf

2022-OJS084-225417-p [...].pdf

Informacja o zakazie [...].pdf

Załącznik_nr_2_do_SW [...].xlsx

Załącznik_nr_3b_do_S [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1343