Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/WCWI/2022/05 Aranżacja pomieszczeń 1/10, 1/11, 1/12, 1/13 i 1/20 zlokalizowanych na I piętrze budynku biurowego położonego w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 406 dla potrzeb WSOiUK Urzędu Miasta Poznania z podziałem na 2 części

Deadlines:
Published : 12-04-2022 18:36:00
Placing offers : 29-04-2022 10:00:00
Offers opening : 29-04-2022 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Część I SWZ - IDW_Aranżacja_p. I bud 406_WCWI_ZP_2022_05.pdf pdf 454.36 2022-04-12 18:36:00 Proceeding
Załączniki nr 1-7 do IDW- Formularze edytowalne_2022_05.docx docx 68.67 2022-04-12 18:36:00 Proceeding
Załącznik nr 1A_Formularz cenowy_Część_1.xlsx xlsx 18.73 2022-04-12 18:36:00 Proceeding
Załącznik nr 1B_Formularz cenowy_Część_2.xlsx xlsx 18.41 2022-04-12 18:36:00 Proceeding
Część II SWZ - Wzór umowy dla Części 1, i 2_bud 406.pdf pdf 472.52 2022-04-12 18:36:00 Proceeding
Część III SWZ -OZP_Część 1_Branża elektryczna.zip zip 31025.15 2022-04-12 18:36:00 Proceeding
Część IIII SWZ - OPZ_na Część 2_roboty budowlane.zip zip 53248.13 2022-04-12 18:36:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 134.08 2022-04-12 18:36:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamienie ogłoszenia o zamówieniu_26.04.2022.pdf pdf 43.06 2022-04-26 22:16:57 Public message
Zmiana SWZ_26.04.2022.pdf pdf 195.96 2022-04-26 22:16:57 Public message
Załącznik nr 2 - zmieniony 26.04.2022.docx docx 55.24 2022-04-26 22:16:57 Public message
Załącznik nr 5 - zmieniony 26.04.2022.docx docx 53.19 2022-04-26 22:16:57 Public message
WCWIB22052_MI_Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 182.12 2022-04-29 11:55:52 Public message
Informacja z otwarcia ofert dodatkowych Elveco.pdf pdf 170.82 2022-05-11 12:14:42 Public message
Wybór oferty najkorzystniejszej_cz. 1 i 2_www.pdf pdf 207.35 2022-05-12 19:13:46 Public message

Announcements

2022-05-12 19:13 Ewa Rostkowska Zamawiający w załączeniu przekazuje informację o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie Części 1 i 2 zamówienia.

Wybór oferty najkorz [...].pdf

2022-05-11 12:14 Ewa Rostkowska Zamawiający w załączeniu przekazuje informację z otwarcia ofert dodatkowych

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-04-29 11:55 Ewa Rostkowska Zamawiający niniejszym publikuje informację z otwarcia ofert.

WCWIB22052_MI_Inform [...].pdf

2022-04-29 10:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia podstawowego 202.704,00 zł brutto, w tym dla:
- Części 1 – 98.154,00 zł brutto
- Części 2 – 104.550,00 zł brutto
2022-04-26 22:16 Ewa Rostkowska Zamawiający niniejszym przekazuje informację o zmianie SWZ polegającą na dodaniu podstawy wykluczenia z postępowania określoną w art. 7. ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835).
W konsekwencji Zamawiający dokonał zmiany Załącznika nr 2 i nr 5 do IDW dodając ww. podstawę wykluczenia oraz wydłużył termin składania ofert do dnia 29.04.2022 r. godz. 10:00

Ogłoszenie o zamieni [...].pdf

Zmiana SWZ_26.04.202 [...].pdf

Załącznik nr 2 - zmi [...].docx

Załącznik nr 5 - zmi [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 372