Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 4WOG-1200.2712.17.2022 Zakup leków i materiałów medycznych

Deadlines:
Published : 12-04-2022 14:45:00
Placing offers : 17-05-2022 08:30:00
Offers opening : 17-05-2022 09:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogloszenie o zamowieniu.pdf pdf 1889.19 2022-04-12 14:45:00 Proceeding
SWZ_17.pdf pdf 954.83 2022-04-12 14:45:00 Proceeding
Zalaczniki.zip zip 267.21 2022-04-12 14:45:00 Proceeding
17_wyjasnienie tresci SWZ_zmiana terminu_25.03.pdf pdf 361.56 2022-04-14 14:53:10 Public message
Ogłoszenie o zmienie.pdf pdf 187.61 2022-04-14 14:53:10 Public message
17_21_04_wyjasnienie tresci SWZ_zmiana terminu_25.03.pdf pdf 361.57 2022-04-21 14:39:00 Public message
21_04_Ogłoszenie o zmienie.pdf pdf 167.19 2022-04-21 14:39:00 Public message
17_27_04_wyjasnienie tresci SWZ_zmiana terminu.pdf pdf 361.83 2022-04-27 14:55:55 Public message
27_04_Ogłoszenie o zmienie.pdf pdf 190.34 2022-04-27 14:55:55 Public message
05_05Ogloszenie o zmianie ogloszenia.pdf pdf 167.65 2022-05-05 13:08:08 Public message
17_05_05_wyjasnienie tresci SWZ_zmiana terminu.pdf pdf 361.92 2022-05-05 13:08:08 Public message
11_05 Ogloszenie o zmianie ogloszenia.pdf pdf 184.38 2022-05-11 16:21:59 Public message
17_wyjasnienie tresci SWZ_11_05.pdf pdf 465.04 2022-05-11 16:21:59 Public message
Zalaczniki_pismo_z_dnia_11_05.zip zip 291.43 2022-05-11 16:21:59 Public message
info_otwarcie_17.pdf pdf 325.4 2022-05-17 11:15:08 Public message
wynik_cz1-2.pdf pdf 726.7 2022-05-26 13:32:33 Public message

Announcements

2022-05-26 13:32 Magdalena Włódzik W załączeniu przekazuję pismo nr 4045/22 dot. wyboru oferty najkorzystniejszej w zakresie części nr 1 oraz części nr 2.

wynik_cz1-2.pdf

2022-05-17 11:15 Magdalena Włódzik W załączeniu przekazuję informację z otwarcia ofert.

info_otwarcie_17.pdf

2022-05-17 08:30 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
Część 1: 37 000,00 zł brutto
Część 2: 155 000,00 zł brutto
2022-05-11 16:21 Magdalena Włódzik W załączeniu do niniejszego komunikatu przesyłam wyjaśnienia treści SWZ i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

11_05 Ogloszenie o z [...].pdf

17_wyjasnienie tresc [...].pdf

Zalaczniki_pismo_z_d [...].zip

2022-05-05 13:08 Magdalena Włódzik W załączeniu do niniejszego komunikatu przesyłam wyjaśnienia treści SWZ i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

05_05Ogloszenie o zm [...].pdf

17_05_05_wyjasnienie [...].pdf

2022-04-27 14:55 Magdalena Włódzik W załączeniu do niniejszego komunikatu przesyłam wyjaśnienia treści SWZ i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

17_27_04_wyjasnienie [...].pdf

27_04_Ogłoszenie o z [...].pdf

2022-04-21 14:39 Magdalena Włódzik W załączeniu do niniejszego komunikatu przesyłam wyjaśnienia treści SWZ i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

17_21_04_wyjasnienie [...].pdf

21_04_Ogłoszenie o z [...].pdf

2022-04-14 14:53 Magdalena Włódzik W załączeniu do niniejszego komunikatu przesyłam wyjaśnienia treści SWZ i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

17_wyjasnienie tresc [...].pdf

Ogłoszenie o zmienie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 984