Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SP2.2600.1.2022 Dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej nr 2 w Świebodzinie w ramach programu Laboratoria Przyszłości

Marian Wieczorek
Gmina Świebodzin Department: Szkoła Podstawowa nr 2
Deadlines:
Published : 12-04-2022 12:12:00
Placing offers : 26-04-2022 09:00:00
Offers opening : 26-04-2022 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 138.76 2022-04-12 12:12:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1129.44 2022-04-12 12:12:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy - Zadanie 1, 2, 3, 4.doc doc 228.5 2022-04-12 12:12:00 Proceeding
Załącznik nr 1a - Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 1, 2, 3, 4.pdf pdf 755.22 2022-04-12 12:12:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.doc doc 186.5 2022-04-12 12:12:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Projekt umowy.pdf pdf 920.2 2022-04-12 12:12:00 Proceeding
Zapytanie, wyjaśnienie i zmiana SWZ.pdf pdf 783.12 2022-04-21 11:11:57 Public message
Załącznik nr 1a - Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 1, 2, 3, 4 - zmieniony.pdf pdf 755.51 2022-04-21 11:13:48 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 36.84 2022-04-21 11:14:20 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 789.95 2022-04-26 14:22:35 Public message
Informacja o unieważnieniu postępowania - Zadanie 1.pdf pdf 614.24 2022-05-09 11:47:20 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zadanie 2, 3, 4.pdf pdf 785.28 2022-05-09 11:53:19 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 120.59 2022-05-27 11:45:34 Public message
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 847.17 2022-04-26 09:00:00 Public message

Announcements

2022-05-27 11:45 Marian Wieczorek Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-05-09 11:53 Marian Wieczorek Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zadanie 2, 3, 4

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-05-09 11:47 Marian Wieczorek Informacja o unieważnieniu postępowania - Zadanie 1

Informacja o unieważ [...].pdf

2022-04-26 14:22 Marian Wieczorek Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-04-26 09:00 Buyer message Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie [...].pdf

2022-04-21 11:14 Marian Wieczorek Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-04-21 11:13 Marian Wieczorek Załącznik nr 1a - Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 1, 2, 3, 4 - zmieniony

Załącznik nr 1a - Op [...].pdf

2022-04-21 11:11 Marian Wieczorek Zapytanie, wyjaśnienie i zmiana SWZ

Zapytanie, wyjaśnien [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 586