Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP_7_2022_WMT_ITW Dostawa aparatury badawczej w ramach leasingu operacyjnego z prawem opcji wykupu dla Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Warszawskiej

Michał Haraburda
Politechnika Warszawska Department: Wydział Mechaniczny Technologiczny
Deadlines:
Published : 11-04-2022 20:44:00
Placing offers : 19-04-2022 11:00:00
Offers opening : 19-04-2022 11:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ZP_7_2022_WMT_ITW__SWZ.pdf pdf 708.12 2022-04-11 20:44:00 Proceeding
ZP_7_2022_WMT_ITW__Zalacznik nr 1-4 do SWZ_oswiadczenia.docx docx 120.81 2022-04-11 20:44:00 Proceeding
ZP_7_2022_WMT_ITW__Zalacznik nr 5 do SWZ projekt umowy.pdf pdf 387.47 2022-04-11 20:44:00 Proceeding
ZP_7_2022_WMT_ITW__Zalacznik nr 6 do SWZ_OPZ.pdf pdf 160.34 2022-04-11 20:44:00 Proceeding
2022_BZP 00118122_01.pdf pdf 165.33 2022-04-11 20:44:00 Proceeding
Zawiadomienie z otwarcia ofert.pdf pdf 484.06 2022-04-20 11:27:45 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 585.54 2022-04-20 11:28:45 Public message

Announcements

2022-04-20 11:28 Michał Haraburda Zgodnie z art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) (zwanej dalej: „ustawą Pzp”) Zamawiający informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, uznał za najkorzystniejszą ofertę złożoną przez konsorcjum firm, których oferta była jedyną:
Europejski Fundusz Leasingowy S.A. (Lider) oraz AVICON Małgorzata Rosz

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-04-20 11:27 Michał Haraburda Zgodnie z art. 222 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia informacje z otwarcia ofert.

Zawiadomienie z otwa [...].pdf

2022-04-20 11:20 Michał Haraburda Zamawiający informuję, że na dostawę aparatury badawczej w ramach leasingu operacyjnego z prawem opcji wykupu dla Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Warszawskiej przeznaczył 97 000 zł (brutto).

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 289