Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: GKiOŚ.271.5.2022 Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Mystkowie - wymiana nawierzchni

Deadlines:
Published : 08-04-2022 15:02:00
Placing offers : 26-04-2022 09:00:00
Offers opening : 26-04-2022 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 131.64 2022-04-08 15:02:00 Proceeding
1. SWZ - Modernizacja placu zabaw przy SP w Mystkowie.pdf pdf 485.56 2022-04-08 15:02:00 Proceeding
1.1. zał. nr 1 - Dokumentacja techniczna.zip zip 4202.12 2022-04-08 15:02:00 Proceeding
1.2. zał. nr 2 - Wzór umowy.pdf pdf 581.6 2022-04-08 15:02:00 Proceeding
1.3. zał. nr 3 - Wzór zakresu zamówienia.docx docx 49 2022-04-08 15:02:00 Proceeding
1.4. zał. nr 4 - Wzór oświadczenie Wykonawcy.docx docx 51.4 2022-04-08 15:02:00 Proceeding
1.5. zał. nr 5 - Wzór ośw. Wykonawcy - of. wspólna.docx docx 50.46 2022-04-08 15:02:00 Proceeding
1.6. zał. nr 6 - Wzór formularza ofertowego.docx docx 60.8 2022-04-08 15:02:00 Proceeding
1.Wyjaśnienia treści SWZ - 22.04.2022 r..pdf pdf 257.74 2022-04-22 14:48:22 Public message
Informacja z otwarcia ofert - Postępowanie #598499.pdf pdf 171.76 2022-04-26 14:30:38 Public message
Informacja z otwarcia ofert - Postępowanie #608787.pdf pdf 163.97 2022-05-12 14:07:29 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej_GKiOŚ.271.5.2022.pdf pdf 303.67 2022-05-17 13:45:01 Public message
Zawiadomienie o ponownym wyborze oferty_GKiOŚ.271.5.2022.pdf pdf 160.26 2022-06-02 15:30:26 Public message

Announcements

2022-06-02 15:30 Ewelina Górska Zamawiający przekazuje zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o pono [...].pdf

2022-05-17 13:45 Ewelina Górska Zamawiający przekazuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-05-12 14:07 Ewelina Górska Zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert dodatkowych.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-04-26 14:30 Ewelina Górska Zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-04-26 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 96826,92 zł brutto.
2022-04-22 14:48 Ewelina Górska Zamawiający przekazuje wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia z dnia 22.04.2022 r.

1.Wyjaśnienia treści [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 637