Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00115688/01 „Remont drogi gminnej nr 271101K w km 0+000-0+500 w miejscowości Biecz, Gmina Biecz”

Magdalena Lenard
Gmina Biecz
Deadlines:
Published : 08-04-2022 13:09:00
Placing offers : 29-04-2022 10:00:00
Offers opening : 29-04-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 149.32 2022-04-08 13:09:00 Proceeding
SWZ - Fundusz Dróg Samorządowych 2022.pdf pdf 1132.6 2022-04-08 13:09:00 Proceeding
zal. 1 swz - formularz oferty.doc doc 54 2022-04-08 13:09:00 Proceeding
zal. 2 swz -oswiadczenie.docx docx 23.74 2022-04-08 13:09:00 Proceeding
zal. 3swz - zobowiazanie inny podmiot.doc doc 17 2022-04-08 13:09:00 Proceeding
zal. 4 swz -wykaz osob.odt odt 11.3 2022-04-08 13:09:00 Proceeding
zal-nr-6-swz.zip zip 8279.48 2022-04-08 13:09:00 Proceeding
zał. nr 5 istotne postanowienia umowne.pdf pdf 830.96 2022-04-08 13:09:00 Proceeding
oglosz. o zmianie ogl.pdf pdf 37.2 2022-04-21 12:21:00 Public message
Zmiana tresci SWZ 21.04.2022.pdf pdf 68.4 2022-04-21 12:21:00 Public message
Zmieniony przedmiar robót.pdf pdf 916.03 2022-04-25 13:05:12 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 25.04.2022.pdf pdf 522.39 2022-04-25 13:05:12 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 25.04.2022.pdf pdf 50.27 2022-04-25 13:07:17 Public message
Zmiana treści SWZ z dnia 25.04.2022.pdf pdf 322.22 2022-04-25 13:07:17 Public message
Zmieniony przedmiar robót.pdf pdf 916.03 2022-04-25 13:07:17 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 26.04.2022.pdf pdf 41.44 2022-04-26 12:26:53 Public message
Zmiana treści SWZ z dnia 26.04.2022 FDS.pdf pdf 304.65 2022-04-26 12:26:53 Public message
zmieniony zal. 2 swz -oswiadczenie.docx docx 23.74 2022-04-26 12:26:53 Public message
inf z otwarcia ofert.5.pdf pdf 77.86 2022-04-29 14:00:04 Public message
wybor oferty.pdf pdf 101.18 2022-05-19 14:36:43 Public message

Announcements

2022-05-19 14:36 Magdalena Lenard Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

wybor oferty.pdf

2022-04-29 14:00 Magdalena Lenard Informacja z otwarcia ofert.

inf z otwarcia ofert [...].pdf

2022-04-29 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 873 970,00 zł.
2022-04-26 12:26 Magdalena Lenard Zmiana:
- treści SWZ
- ogłoszenia o zamówieniu
- UWAGA - zmiana zał. nr 2 do SWZ Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Zmiana treści SWZ z [...].pdf

zmieniony zal. 2 swz [...].docx

2022-04-25 13:07 Magdalena Lenard Zmiana treści SWZ i ogłoszenia o zamówieniu 25.04.2022 r.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Zmiana treści SWZ z [...].pdf

Zmieniony przedmiar [...].pdf

2022-04-25 13:05 Magdalena Lenard Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 25.04.2022 r.

Zmieniony przedmiar [...].pdf

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2022-04-21 12:20 Magdalena Lenard UWAGA!
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

W załączeniu Informacja o zmianie treści SWZ z dnia z 21.04.2022 r. oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

oglosz. o zmianie og [...].pdf

Zmiana tresci SWZ 21 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 591