Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WAT.272.76.2022 Zakup dwóch samochodów specjalnych wraz ze specjalistyczną zabudową i specjalistycznym wyposażeniem kontrolnym oraz oznakowaniem jako pojazdy uprzywilejowane Inspekcji Transportu Drogowego

Deadlines:
Published : 08-04-2022 11:24:00
Placing offers : 22-04-2022 09:00:00
Offers opening : 22-04-2022 09:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 844.17 2022-04-08 11:24:00 Proceeding
Formularz ofertowy - zał. nr 1 do SWZ.docx docx 38.8 2022-04-08 11:24:00 Proceeding
zał nr 1 a do SWZ.docx docx 40.4 2022-04-08 11:24:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ.docx docx 14.73 2022-04-08 11:24:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ.docx docx 17.21 2022-04-08 11:24:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ.docx docx 16.33 2022-04-08 11:24:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ.docx docx 48.33 2022-04-08 11:24:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ.docx docx 28.16 2022-04-08 11:24:00 Proceeding
ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI.pdf pdf 399.21 2022-04-19 11:59:57 Public message
Formularz ofertowy - zał. nr 1 do SWZ po zmianach.docx docx 38.81 2022-04-19 12:04:23 Public message
zał nr 1 a do SWZ po zmianach.docx docx 40.21 2022-04-19 12:04:23 Public message
Załącznik nr 5 do SWZ po zmianach.docx docx 48.36 2022-04-19 12:04:23 Public message
Załącznik nr 6 do SWZ po zmianach.docx docx 29.9 2022-04-19 12:04:23 Public message
zmiana SWZ.pdf pdf 330.67 2022-04-19 12:04:23 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT WITD LUBLIN 2022.pdf pdf 329.64 2022-04-22 09:31:05 Public message
INFORMACJA O WYBRANIU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY WITD LUBLIN 2022.pdf pdf 675.5 2022-04-27 12:51:49 Public message

Announcements

2022-04-27 12:51 Adam Gorgol Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu WAT.272.76.2022

INFORMACJA O WYBRANI [...].pdf

2022-04-22 09:31 Adam Gorgol Informacja z otwarcie ofert WAT.272.76.2022

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2022-04-22 09:00 Buyer message Zamawiający na realizację przedmiotu zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 729 700, 00 zł brutto.
2022-04-19 12:04 Adam Gorgol W załączeniu przekazujemy informację o zmianie SWZ wraz ze zmienionymi załącznikami.

Formularz ofertowy - [...].docx

zał nr 1 a do SWZ po [...].docx

Załącznik nr 5 do SW [...].docx

Załącznik nr 6 do SW [...].docx

zmiana SWZ.pdf

2022-04-19 11:59 Adam Gorgol W załączeniu przekazujemy odpowiedzi na pytania

ZAPYTANIA I ODPOWIED [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy 91% W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 554