Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IZP.271.4.2022 Budowa linii kablowej oświetlenia ścieżki rowerowej i chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej o nr 866 w miejscowości Lisie Jamy wraz z modernizacją oświetlenia w technologii LED

Zamówienia Publiczne
Gmina Lubaczów
Deadlines:
Published : 07-04-2022 17:30:00
Placing offers : 05-05-2022 09:00:00
Offers opening : 05-05-2022 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 168 2022-04-07 17:30:00 Proceeding
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf pdf 406.81 2022-04-07 17:30:00 Proceeding
Załączniki nr 1,2,3,4,5,6,9 do SWZ.docx docx 67.2 2022-04-07 17:30:00 Proceeding
Załacznik nr 7 do SWZ Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 296.96 2022-04-07 17:30:00 Proceeding
Załaczniki nr 8 i 8a do SWZ.ZIP ZIP 9830.13 2022-04-07 17:30:00 Proceeding
PYTANIA I ODPOWIEDZI_1.pdf pdf 143.59 2022-04-20 23:08:42 Public message
Zmiana!Załącznik nr 7 do SWZ Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 297.48 2022-04-20 23:10:28 Public message
ZMIENIONE! Załączniki nr 1,2,3,4,5,6,9 do SWZ.docx docx 67.68 2022-04-20 23:10:28 Public message
ZMIANA TREŚCI SWZ.pdf pdf 157.99 2022-04-20 23:11:35 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 37.55 2022-04-20 23:11:35 Public message
ZMIANA TREŚCI SWZ.pdf pdf 148.85 2022-04-27 12:32:38 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 45.18 2022-04-27 12:33:12 Public message
ZMIANA TREŚCI SWZ.pdf pdf 148.73 2022-04-27 14:57:44 Public message
Wyjaśnienie treści SWZ.pdf pdf 117.55 2022-04-27 14:57:44 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 37.56 2022-04-27 14:57:44 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 25.66 2022-05-05 10:59:19 Public message
Informacja o unieważnieniu postępowania_.pdf pdf 156.39 2022-05-17 21:29:38 Public message

Announcements

2022-05-17 21:29 Zamówienia Publiczne INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Informacja o unieważ [...].pdf

2022-05-05 10:59 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-05-05 09:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.), Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć następującą kwotę 463 476,00 zł brutto
2022-04-27 14:57 Zamówienia Publiczne ZMIANA TREŚCI SWZ
WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

ZMIANA TREŚCI SWZ.pd [...].pdf

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-04-27 12:33 Zamówienia Publiczne OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-04-27 12:32 Zamówienia Publiczne ZMIANA TREŚCI SWZ

ZMIANA TREŚCI SWZ.pd [...].pdf

2022-04-20 23:11 Zamówienia Publiczne ZMIANA TREŚCI SWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

ZMIANA TREŚCI SWZ.pd [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-04-20 23:10 Zamówienia Publiczne ZMIANA! Załącznik nr 7 do SWZ Projektowane postanowienia umowy
ZMIANA! Załączniki nr 1,2,3,4,5,6,9 do SWZ

Zmiana!Załącznik nr [...].pdf

ZMIENIONE! Załącznik [...].docx

2022-04-20 23:08 Zamówienia Publiczne PYTANIA I ODPOWIEDZI_1

PYTANIA I ODPOWIEDZI [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 799