Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AE/ZP-27-27/22 Dostawy koncentratów do dializ, dializatu bezwapniowego, cytrynianu sodu i chlorku wapnia - AE/ZP-27-27/22

Deadlines:
Published : 07-04-2022 14:06:00
Placing offers : 28-04-2022 09:00:00
Offers opening : 28-04-2022 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Załączniki do postępowania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SWZ

3. Formularz Ofertowy

4. Załącznik Nr 1 - Formularz Cenowy

5. Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

6. Załącznik Nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu

7. Załącznik Nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy

8. Załącznik Nr 5 - Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Formularz Ofertowy.doc doc 82 2022-04-07 14:06:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 173.68 2022-04-07 14:06:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 712.48 2022-04-07 14:06:00 Proceeding
Załącznik Nr 1.xls xls 45 2022-04-07 14:06:00 Proceeding
Załącznik Nr 2.doc doc 33.5 2022-04-07 14:06:00 Proceeding
Załącznik Nr 3.doc doc 33.5 2022-04-07 14:06:00 Proceeding
Załącznik Nr 4.doc doc 46 2022-04-07 14:06:00 Proceeding
Załącznik Nr 5.doc doc 42.5 2022-04-07 14:06:00 Proceeding
Pytania i odpowiedzi do treści SWZ.PDF PDF 384.55 2022-04-08 14:33:26 Public message
Pytania i odpowiedzi do treści SWZ 2.PDF PDF 330.46 2022-04-11 14:26:16 Public message
Zmiana treści SWZ.PDF PDF 481.62 2022-04-19 08:12:00 Public message
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 39.07 2022-04-19 08:09:30 Public message
Pytania i odpowiedzi do treści SWZ 3.PDF PDF 528.13 2022-04-19 11:37:17 Public message
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu 2.pdf pdf 37.45 2022-04-22 08:40:06 Public message
Zmiana treści SWZ 2.PDF PDF 432.44 2022-04-22 08:40:33 Public message
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 41.43 2022-04-25 12:43:50 Public message
Zmiana treści SWZ.PDF PDF 1235.54 2022-04-25 12:45:16 Public message
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć.PDF PDF 328.06 2022-04-28 09:16:58 Public message
Informacja z otwarcia ofert.PDF PDF 341.3 2022-04-28 12:46:30 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Platforma.PDF PDF 1054.29 2022-05-19 14:03:27 Public message

Announcements

2022-05-19 14:03 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].PDF

2022-04-28 12:46 Zamówienia Publiczne Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja z otwarci [...].PDF

2022-04-28 09:16 Zamówienia Publiczne Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja o kwocie [...].PDF

2022-04-25 12:45 Zamówienia Publiczne Zmiana treści SWZ.
UWAGA!!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 28.04.2022 r. - składanie ofert godz. 09:00, otwarcie ofert godz. 10:00.

Zmiana treści SWZ.PD [...].PDF

2022-04-25 12:43 Zamówienia Publiczne Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Zmiana ogłoszenia o [...].pdf

2022-04-22 08:40 Zamówienia Publiczne Zmiana treści SWZ UWAGA !!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 27-04-2022 r. - składanie ofert godz. 09:00, otwarcie ofert godz.10:00.

Zmiana treści SWZ 2. [...].PDF

2022-04-22 08:40 Zamówienia Publiczne Zmiana ogłoszenia o zamówieniu 2

Zmiana ogłoszenia o [...].pdf

2022-04-19 11:37 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SWZ 3

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

2022-04-19 08:11 Zamówienia Publiczne Zmiana treści SWZ
UWAGA !!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 22-04-2022 r. - składanie ofert godz. 09:00, otwarcie ofert godz.10:00.

Zmiana treści SWZ.PD [...].PDF

2022-04-19 08:10 Zamówienia Publiczne The message was withdrawn by the Buyer.
2022-04-19 08:09 Zamówienia Publiczne Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Zmiana ogłoszenia o [...].pdf

2022-04-11 14:26 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SWZ 2

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

2022-04-08 14:33 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SWZ

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1398