Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: LBHP/01/2022 Dostawy rękawic

Marta Malarczyk
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Department: IMN Legnica
Deadlines:
Published : 07-04-2022 12:37:00
Placing offers : 20-04-2022 09:50:00
Offers opening : 20-04-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
08da1878-4bca-119f-4d42-7800014e24f9 ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 71.54 2022-04-07 12:37:00 Proceeding
SWZ +załączniki.pdf pdf 813.8 2022-04-07 12:37:00 Proceeding
Odpowiedź na pytanie Wykonawcy .BES.pdf pdf 100.07 2022-04-13 14:25:39 Public message
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinasowanie zamówienia.BES.pdf pdf 118.21 2022-04-20 08:57:50 Public message
Informacja z otwarcia ofert.BES.pdf pdf 98.59 2022-04-20 12:33:16 Public message
Komunikat.BES.pdf pdf 101.7 2022-04-26 12:24:50 Public message
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.BES.pdf pdf 126.46 2022-05-12 10:10:24 Public message
08da34b5-be5a-4bf7-3dbb-b5000ed49aff ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 47.32 2022-05-13 11:57:50 Public message

Announcements

2022-05-13 11:57 Marta Malarczyk Ogłoszenie o wyniku postępowania

08da34b5-be5a-4bf7-3 [...].pdf

2022-05-12 10:10 Marta Malarczyk Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

zawiadomienie o unie [...].pdf

2022-04-26 12:24 Marta Malarczyk KOMUNIKAT

Komunikat.BES.pdf

2022-04-20 12:33 Marta Malarczyk Informacja z sesji otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-04-20 08:57 Marta Malarczyk Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie [...].pdf

2022-04-13 14:25 Marta Malarczyk Odpowiedź na pytanie Wykonawcy

Odpowiedź na pytanie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 464