Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: FSM-2022-04-03 IT support for design of online courses for Ukraine

Deadlines:
Published : 07-04-2022 12:17:00
Placing offers : 14-04-2022 10:00:00
Offers opening : 14-04-2022 10:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Ladies and gentlemen,

we inform about the proceedings conducted by the Solidarity Fund PL in accordance with the internal regulations of the organization. We invite you to submit offers via the electronic form below. We reserve that the procedure may end with the lack of selection of the offer in the case of: - insufficient funds for the contract, - change of the Ordering Party's needs. In case of questions: - content-related, please contact me via the button "Wyślij wiadomość do zamawiającego" (Send a message to the ordering party)"

- related to the operation of the platform, please contact the Customer Support Center of the Open Nexus purchasing platform, open from Monday to Friday on business days, from 8:00 to 17:00. phone: 22 101 02 02 e-mail: cwk@platformazakupowa.pl Please note that the official confirmation of the Solidarity Fund PL's willingness to perform the order is sending the order or signing the contract. Messages from the purchasing platform are informative.


Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Fundację Solidarności Międzynarodowej w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
FSM-2022-04-03 Application form.docx docx 459.07 2022-04-07 12:17:00 Proceeding
FSM-2022-04-03 IT Expert - Request for Service.pdf pdf 986.99 2022-04-07 12:17:00 Proceeding
FSM-2022-04-03 Informacja - Otwarcie Ofert.pdf pdf 630.56 2022-04-14 11:26:39 Public message
FSM-2022-04-03 Protokol Ocena Ofert - podpisane.pdf pdf 497.31 2022-04-14 15:15:54 Public message

Announcements

2022-04-14 15:15 Daria Suwała
Wyniki zapytania ofertowego nr FSM-04-03
na usługę wsparcia IT dla projektowania kursów online


Oferta realizacji zamówienia na usługę wsparcia IT dla projektowania kursów online w ramach programu EU4Skills złożona przez Prywatnego przedsiębiorcę Andrii Kislov, S. Krushelnytskoyi str., 77/188, Rivne, Ukraina, nr identyfikacji podatkowej w Ukrainie 3021917379 została uznana za najkorzystniejszą, spełniającą wszystkie warunki stawiane przez Zamawiającego.

w załączeniu Protokół Komisji Przetargowej


Request for Service No FSM-2022-04-03- Results

Solidarity Fund PL informs that the offer submitted by private entrepreneur Andrii Kislov, S. Krushelnytskoyi str., 77/188, Rivne, Ukraina has been selected in a request for service IT support for design of online courses within EU4Skills program (FSM-2022-04-03). The offer was considered by the Commission as the most advantageous, meeting all the conditions set by the Solidarity Fund PL.

The Protocol of the Tender Commission is attached (in Polish).

FSM-2022-04-03 Proto [...].pdf

2022-04-14 11:26 Daria Suwała Załączamy komunikat z otwarcia ofert.

FSM-2022-04-03 Infor [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Price for 1 hour of service see point 4 of the Request for Service 1 h - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6069 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 50% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 contractor’s experience in web-design, graphic design and/or multimedia design 25% See par.8 of the Request for Service (0)
3 contractor’s experience in video and audio production and/or editing e koszty 20% See par.8 of the Request for Service (0)
4 working knowledge of Polish language 5% See par.8 of the Request for Service (0)
5 fluency in Ukrainian language - native or C2 (0)
6 Application form required - application form should be filled, signed (any signature, incl. scanned copy) and sent here Attachment required (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 236