Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 019_2022 019_2022 ROBOTY AWARYJNO-UTRZYMANIOWE I REMONTOWE NA OBIEKTACH MOSTOWYCH I INŻYNIERSKICH NA TERENIE MIASTA BYDGOSZCZY W 2022 ROKU

Deadlines:
Published : 07-04-2022 09:08:00
Placing offers : 27-04-2022 10:30:00
Offers opening : 27-04-2022 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 0 2022-04-07 09:08:00 Proceeding
019_2022 SWZ z załącznikami.zip zip 13145.76 2022-04-07 09:08:00 Proceeding
019_2022 wyjaśnienia i zmiana.zip zip 981.96 2022-04-20 12:35:16 Public message
019 _2022 - informacje z otwarcia ofert.docx docx 152.11 2022-04-27 13:43:12 Public message
019_2022 _Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 674.22 2022-05-11 14:11:42 Public message

Announcements

2022-05-11 14:11 Marlena Krzyżaniak Zamawiający w dn. 11.05.2022 r. przekazuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

019_2022 _Informacja [...].pdf

2022-04-27 13:43 Marlena Krzyżaniak Zamawiający zgodnie z art. 222 ust. 5 uPzp zamieszcza informację z otwarcia ofert.

019 _2022 - informac [...].docx

2022-04-27 10:26 Marlena Krzyżaniak Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia podstawowego zamierza przeznaczyć kwotę brutto: 739.523,26 PLN
2022-04-20 12:35 Marlena Krzyżaniak W załączeniu Zamawiający zamieszcza wyjaśnienia oraz zmianę nr 1 do SWZ wraz z załącznikami i nowymi oświadczeniami. Nowy termin składania i otwarcia ofert: 27.04.2022. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

019_2022 wyjaśnienia [...].zip

2022-04-20 12:29 Marlena Krzyżaniak The message was withdrawn by the Buyer.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 612