Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PT.2370.1.2022 Zakup paliw płynnych do zbiorników pojazdów i sprzętu silnikowego poprzez stacje paliw Wykonawcy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu.

Marek Pietryka
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie Department: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu
Deadlines:
Published : 06-04-2022 12:35:00
Placing offers : 14-04-2022 09:00:00
Offers opening : 14-04-2022 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 973.59 2022-04-06 12:35:00 Proceeding
zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy.doc doc 32 2022-04-06 12:35:00 Proceeding
zalacznik_nr_2_oswiadczenie_o_wykluczeniu_oraz_spelnianiu_warunkow_udzialu.doc doc 63 2022-04-06 12:35:00 Proceeding
zalacznik_nr_3_oswiadczenie_podmiotu_udostępniającego.doc doc 48.5 2022-04-06 12:35:00 Proceeding
zalacznik_nr_4_zobowiazanie_podmiotu_udostępniającego.doc doc 33.5 2022-04-06 12:35:00 Proceeding
zalacznik_nr_5_oswiadczenie_art.117_ust .4.doc doc 28 2022-04-06 12:35:00 Proceeding
zalacznik_nr_6_projekt_umowy.doc doc 46.5 2022-04-06 12:35:00 Proceeding
Ogłoszenie BZP.pdf pdf 76.39 2022-04-06 13:10:38 Proceeding
Odpowiedzi na pytania i zmiana SWZ.pdf pdf 613.67 2022-04-12 14:17:50 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 292.03 2022-04-14 13:51:09 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 241.48 2022-04-15 12:19:52 Public message

Announcements

2022-04-15 12:19 Marek Pietryka Szanowni Wykonawcy, w załączeniu Zamawiający publikuje zawiadomienie o wyborze oferty.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-04-14 13:51 Marek Pietryka Szanowny Wykonawco, w załączeniu publikuję informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-04-14 09:00 Buyer message Zamawiający informuje że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 426243,60 zł gross
2022-04-12 14:17 Marek Pietryka Szanowni Państwo Zamawiający w załączeniu zamieszcza odpowiedzi na pytania zadane 11.04.2022 r.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy 100% W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 497