Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00109737/01 Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 101158C, 101159C, 101160C w miejscowościach Makowiska i Kiełpiny (IWP.271.1.4.2022)

Marek Brzustewicz
Gmina Czernikowo
Deadlines:
Published : 05-04-2022 11:24:00
Placing offers : 28-04-2022 09:00:00
Offers opening : 28-04-2022 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1 - Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021_BZP 00109737_01.pdf pdf 145.1 2022-04-05 11:24:00 Proceeding
2 - SWZ - IWP.271.1.4.2022.pdf pdf 1141.61 2022-04-05 11:24:00 Proceeding
3 - Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.doc doc 174.5 2022-04-05 11:24:00 Proceeding
4 - Załącznik nr 2 do SWZ - Wzór umowy.pdf pdf 492.44 2022-04-05 11:24:00 Proceeding
5 - Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie wstępne Wykonawcy - art. 125 ust. 1.doc doc 143 2022-04-05 11:24:00 Proceeding
6 - Załącznik nr 4 do SWZ - Wykaz wykonanych robót budowlanych.doc doc 148 2022-04-05 11:24:00 Proceeding
7 - Załącznik nr 5 do SWZ - Wykaz osób.doc doc 146 2022-04-05 11:24:00 Proceeding
8 - Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie - Grupa kapitałowa.doc doc 145 2022-04-05 11:24:00 Proceeding
9 - Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie wykonawców dotyczące robót - art. 117 ust. 4.doc doc 140.5 2022-04-05 11:24:00 Proceeding
10 - Załącznik nr 8 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.doc doc 150.5 2022-04-05 11:24:00 Proceeding
11 - Załącznik nr 9 do SWZ - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby.doc doc 138.5 2022-04-05 11:24:00 Proceeding
12 - Załącznik nr 10 do SWZ - Oświadczenie o stanie rozliczeń Podwykonawcy z Wykonawcą.doc doc 134 2022-04-05 11:24:00 Proceeding
13 - DP - Makowiska - Kiełpiny.zip zip 34467.65 2022-04-05 11:24:00 Proceeding
14 - Przedmiar Robót.PDF PDF 489.76 2022-04-05 11:24:00 Proceeding
15 - Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.pdf pdf 267.08 2022-04-05 11:24:00 Proceeding
16.1 - Wyjaśnienia treści SWZ.pdf pdf 193.54 2022-04-11 09:41:07 Public message
17 - Informacja o zmianie treści SWZ i terminu składania ofert.pdf pdf 216.86 2022-04-20 13:03:37 Public message
17.1 - SWZ - IWP.271.1.4.2022 - Zmiana.pdf pdf 1155.34 2022-04-20 13:03:37 Public message
17.2 - Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie wstępne Wykonawcy - art. 125 ust. 1 - Zmiana.doc doc 148 2022-04-20 13:03:37 Public message
17.3 - Załącznik nr 9 do SWZ - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby - Zmiana.doc doc 143 2022-04-20 13:03:37 Public message
18 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2022_BZP 00127465_01.pdf pdf 57.16 2022-04-20 13:03:37 Public message
16.2 - Wyjaśnienia treści SWZ.pdf pdf 195.05 2022-04-20 13:55:54 Public message
16.3 - Wyjaśnienia treści SWZ.pdf pdf 267.87 2022-04-22 08:59:49 Public message
16.3 - Załączniki.zip zip 4238.13 2022-04-22 08:59:49 Public message
19 - Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 198.97 2022-04-28 10:13:15 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.doc doc 576 2022-05-16 12:54:33 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 960.99 2022-05-16 12:54:33 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania 2022_BZP 00181521_01.pdf pdf 71.08 2022-05-27 09:24:31 Public message

Announcements

2022-05-27 09:24 Marek Brzustewicz Ogłoszenie o wyniku postępowania.

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-05-16 12:54 Marek Brzustewicz Zgodnie z art. 253 ust. 2 ustawy Pzp w załączeniu przekazujemy informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].doc

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-04-28 10:13 Marek Brzustewicz Zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy Pzp w załączeniu przekazujemy informację z otwarcia ofert.

19 - Informacja z ot [...].pdf

2022-04-28 09:00 Buyer message Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 4 664 171,76 zł gross
2022-04-22 08:59 Marek Brzustewicz Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.

16.3 - Wyjaśnienia t [...].pdf

16.3 - Załączniki.zi [...].zip

2022-04-20 13:55 Marek Brzustewicz Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.

16.2 - Wyjaśnienia t [...].pdf

2022-04-20 13:06 Marek Brzustewicz Działając na podstawie art. 286 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający informuje o przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 28.04.2022 r. do godziny 9:00.
2022-04-20 13:03 Marek Brzustewicz Działając na podstawie art. 286 ust. 7 i art. 271 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający udostępnia zmianę treści SWZ i Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

17 - Informacja o zm [...].pdf

17.1 - SWZ - IWP.271 [...].pdf

17.2 - Załącznik nr [...].doc

17.3 - Załącznik nr [...].doc

18 - Ogłoszenie o zm [...].pdf

2022-04-11 09:41 Marek Brzustewicz Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.

16.1 - Wyjaśnienia t [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 861