Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SZP.251.5.22 Wysokiej klasy system tomografii komputerowej wyposażony w zaawansowane algorytmy rekonstrukcyjne i innowacyjne aplikacje do oceny obrazów radiologicznych wraz z infrastrukturą teleinformatyczną do archiwizacji i dystrybucji obrazów oraz dostosowaniem pomieszczeń do wymagań instalacyjnych

Deadlines:
Published : 05-04-2022 11:13:00
Placing offers : 17-05-2022 10:00:00
Offers opening : 17-05-2022 10:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 128.21 2022-04-05 11:13:00 Proceeding
SZP.251.5.22_SWZ.docx docx 672.38 2022-04-05 11:13:00 Proceeding
SZP.251.5.22_Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.doc doc 67 2022-04-05 11:13:00 Proceeding
SZP.251.5.22_Załącznik nr 1A do SWZ - Formularz parametrów technicznych aparatu.xlsx xlsx 37.58 2022-04-05 11:13:00 Proceeding
SZP.251.5.22_Załącznik nr 1B do SWZ - Formularz parametrów technicznych PACS.xlsx xlsx 68.9 2022-04-05 11:13:00 Proceeding
SZP.251.5.22_Załącznik nr 2 do SWZ - JEDZ.doc doc 206.5 2022-04-05 11:13:00 Proceeding
SZP.251.5.22_Załącznik nr 3 do SWZ - Zobowiazanie do udostępnienia zasobów.docx docx 18.41 2022-04-05 11:13:00 Proceeding
SZP.251.5.22_Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc doc 46.5 2022-04-05 11:13:00 Proceeding
SZP.251.5.22_Załącznik nr 5 do SWZ - Wykaz dostaw.doc doc 51.5 2022-04-05 11:13:00 Proceeding
SZP.251.5.22_Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o aktualności informacji.doc doc 43.5 2022-04-05 11:13:00 Proceeding
SZP.251.5.22_Załącznik nr 7 do SWZ - Umowa.docx docx 309.85 2022-04-05 11:13:00 Proceeding
SZP.251.5.22_Załącznik nr 8 do SWZ - PFU.doc doc 738.5 2022-04-05 11:28:51 Proceeding
Zalączniki do PFU.pdf pdf 5940.73 2022-04-13 10:28:53 Public message
251.5.22_Pytania i odpowiedzi.doc doc 2359.5 2022-05-05 12:54:23 Public message
Scenariusz_prezentacji_PACS.xlsx xlsx 19.07 2022-05-05 12:54:23 Public message
SZP.251.5.22_Załącznik nr 1A do SWZ - Formularz parametrów technicznych aparatu po zmianach.xlsx xlsx 38.36 2022-05-05 12:54:23 Public message
SZP.251.5.22_Załącznik nr 1B do SWZ - Formularz parametrów technicznych PACS po zmianach.xlsx xlsx 71.23 2022-05-05 12:54:23 Public message
SZP.251.5.22_Załącznik nr 7 do SWZ - Umowa po zmianach.docx docx 310.08 2022-05-05 12:54:23 Public message
Zmiana terminu.pdf pdf 71.63 2022-05-11 09:21:28 Public message
251.5.22_Zmiana SWZ.doc doc 189.5 2022-05-11 09:21:28 Public message
SZP.251.5.22_Załącznik nr 1B do SWZ - Formularz parametrów technicznych PACS po zmianie nr 2.xlsx xlsx 70.71 2022-05-11 09:21:28 Public message
251.5.22_Pytania i odpowiedzi nr 2.doc doc 190.5 2022-05-12 12:12:25 Public message
251.5.22_Pytania i odpowiedzi nr 3.doc doc 191.5 2022-05-12 14:03:53 Public message
251.5.22_Informacja z otwarcia ofert.xls xls 30 2022-05-17 13:19:21 Public message
251.5.22_Wynik publiczny.doc doc 796.5 2022-05-30 10:40:44 Public message

Announcements

2022-05-30 10:40 Lucyna Gruszkowska Szanowni Państwo,
W załączeniu przesyłam wynik postępowania nr SZP.251.5.22.
Z poważaniem,
Lucyna Gruszkowska

251.5.22_Wynik publi [...].doc

2022-05-17 13:19 Lucyna Gruszkowska Szanowni Państwo,
W załączeniu przesyłam informację z otwarcia ofert.
Z poważaniem,
Lucyna Gruszkowska

251.5.22_Informacja [...].xls

2022-05-17 10:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 3 988 452,00 zł. brutto.
2022-05-12 14:03 Lucyna Gruszkowska Szanowni Państwo, W załączeniu przesyłam kolejne pytania które napłynęły do postępowania wraz z odpowiedziami na nie Z poważaniem, Lucyna Gruszkowska

251.5.22_Pytania i o [...].doc

2022-05-12 12:12 Lucyna Gruszkowska Szanowni Państwo, W załączeniu przesyłam kolejne pytania które napłynęły do postępowania wraz z odpowiedziami na nie
Z poważaniem, Lucyna Gruszkowska

251.5.22_Pytania i o [...].doc

2022-05-11 09:21 Lucyna Gruszkowska Szanowni Państwo,
W załączeniu przesyłam dokument o zmianie treści SWZ oraz zmianie terminu składania i otwarcia ofert.
Z poważaniem,
Lucyna Gruszkowska

Zmiana terminu.pdf

251.5.22_Zmiana SWZ. [...].doc

SZP.251.5.22_Załączn [...].xlsx

2022-05-05 12:54 Lucyna Gruszkowska Szanowni Państwo,
W załączeniu przesyłam pytania które napłynęły do postępowania wraz z odpowiedziami oraz aktualne formularze które zostały zmienione w wyniku udzielonych odpowiedzi.
Z poważaniem,
Lucyna Gruszkowska

251.5.22_Pytania i o [...].doc

Scenariusz_prezentac [...].xlsx

SZP.251.5.22_Załączn [...].xlsx

SZP.251.5.22_Załączn [...].xlsx

SZP.251.5.22_Załączn [...].docx

2022-04-13 10:28 Joanna Błażej Szanowni Państwo,
w załączeniu przesyłam brakujące załączniki do PFU.

Z poważaniem
Joanna Błażej
Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy
tel. 56 668 91 20

Zalączniki do PFU.pd [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1746