Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.8.2022 Kompleksowy System Indywidualnej Segregacji Odpadów eliminujący anonimowość i zbiorową odpowiedzialność na terenie Gminy Świebodzin

Wydział Zamówień Publicznych
Gmina Świebodzin Department: Gmina Świebodzin
Deadlines:
Published : 05-04-2022 11:03:00
Placing offers : 16-05-2022 09:00:00
Offers opening : 16-05-2022 09:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 121.43 2022-04-05 11:03:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 646.62 2022-04-05 11:03:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy.doc doc 757.5 2022-04-05 11:03:00 Proceeding
Załącznik nr 1a - Opis przedmiotu zamówienia.zip zip 1492.17 2022-04-05 11:03:00 Proceeding
Załącznik nr 1b - Program Funkcjonalno-Użytkowy.zip zip 16656.02 2022-04-05 11:03:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - JEDZ.zip zip 79.79 2022-04-05 11:03:00 Proceeding
Załącznik nr 2a - Instrukcja wypełniania JEDZ wg UZP.pdf pdf 1732.98 2022-04-05 11:03:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.doc doc 127.5 2022-04-05 11:03:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się.doc doc 129.5 2022-04-05 11:03:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Oświadczenie w zakresie przynależności do grupy kapitałowej.doc doc 260.5 2022-04-05 11:03:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Oświadczenie o aktualności informacji.doc doc 259.5 2022-04-05 11:03:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - Wykaz usług.doc doc 258.5 2022-04-05 11:03:00 Proceeding
Załącznik nr 8 - Wzór umowy.pdf pdf 672.28 2022-04-05 11:03:00 Proceeding
Zapytania i wyjaśnienia.pdf pdf 454.56 2022-04-20 11:14:37 Public message
Zapytania, wyjaśnienia i zmiana SWZ.pdf pdf 508.68 2022-05-03 09:48:04 Public message
Załącznik nr 8 - Wzór umowy - zmieniony.pdf pdf 673.2 2022-05-03 09:48:04 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 66.18 2022-05-03 09:48:04 Public message
Zmiana SWZ.pdf pdf 487.67 2022-05-11 09:24:34 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia2.pdf pdf 68.09 2022-05-11 09:24:34 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 368.5 2022-05-16 11:51:24 Public message
Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 354.79 2022-06-03 14:12:06 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - wynik postępowania.pdf pdf 98.69 2022-06-08 10:50:21 Public message
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 298.87 2022-05-16 09:00:00 Public message

Announcements

2022-06-08 10:50 Wydział Zamówień Publicznych Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - wynik postępowania

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2022-06-03 14:12 Wydział Zamówień Publicznych Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja o unieważ [...].pdf

2022-05-16 11:51 Wydział Zamówień Publicznych Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-05-16 09:00 Buyer message Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie [...].pdf

2022-05-11 09:24 Wydział Zamówień Publicznych Zmiana SWZ oraz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia2

Zmiana SWZ.pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-05-03 09:48 Wydział Zamówień Publicznych Zapytania, wyjaśnienia i zmiana SWZ oraz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zapytania, wyjaśnien [...].pdf

Załącznik nr 8 - Wzó [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-04-20 11:14 Wydział Zamówień Publicznych Zapytania i wyjaśnienia

Zapytania i wyjaśnie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 1063