Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DC nr 6117/2021/01/TP/02/2022 Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego na potrzeby działalności statutowej dla Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie.

Deadlines:
Published : 05-04-2022 10:30:00
Placing offers : 13-04-2022 10:00:00
Offers opening : 13-04-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 95.35 2022-04-05 10:30:00 Proceeding
SWZ oraz załącznik nr 1 (OPZ).pdf pdf 429.39 2022-04-05 10:30:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy.docx docx 42.5 2022-04-05 10:30:00 Proceeding
Załącznik nr 3.1 oświadczenie o warunkach i wykluczeniu_1801.docx docx 21.44 2022-04-05 10:30:00 Proceeding
załącznik nr 3.2 do SWZoświadczenie o grupie kapitałowej_1801.docx docx 15.63 2022-04-05 10:30:00 Proceeding
Załącznik nr 3.3 oświadczenie o aktualności_1801.docx docx 20.82 2022-04-05 10:30:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - wzór umowy.pdf pdf 178.01 2022-04-05 10:30:00 Proceeding
wyjaśnienia_swz_08.04.2022.pdf pdf 43.8 2022-04-08 11:08:33 Proceeding
wyjaśnienia_swz nr 2_ 11.04.2022.pdf pdf 37.02 2022-04-11 09:36:41 Proceeding
Informacja o unieważnieniu postępowania 13.04.2022.pdf pdf 34.23 2022-04-13 13:30:28 Public message
ogłoszenie o wyniku postepowania 13.04.2022.pdf pdf 50.23 2022-04-13 13:32:24 Public message

Announcements

2022-04-13 13:32 Małgorzata Dołęgowska Ogłoszenie o wyniku postępowania 13.04.2022

ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-04-13 13:30 Małgorzata Dołęgowska Informacja o unieważnieniu postępowania 13.04.2022

Informacja o unieważ [...].pdf

2022-04-13 10:00 Buyer message 312 639,00 zł gross

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 403