Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 62/2022 Dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania dla Wojsk Specjalnych - koszulobluzy, kurtki, kombinezony, swetry

Deadlines:
Published : 04-04-2022 11:09:00
Placing offers : 16-05-2022 08:00:00
Offers opening : 16-05-2022 08:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.docx docx 77.38 2022-04-04 11:09:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Druk oferta.docx docx 33.91 2022-04-04 11:09:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy.docx docx 15.86 2022-04-04 11:09:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY- WS.docx docx 91.77 2022-04-04 11:09:00 Proceeding
Załącznik nr 4 A - WTU 115 Koszulobluza pod kamizelkę ochronna WS.pdf pdf 676.63 2022-04-04 11:09:00 Proceeding
Załącznik nr 4 B - WTU 84 Kurtka ćwiczebna WS.pdf pdf 869.38 2022-04-04 11:09:00 Proceeding
Załącznik nr 4 C - WTU103 Kurtka puchowa WS 12.21.pdf pdf 354.79 2022-04-04 11:09:00 Proceeding
Załącznik nr 4 D - WTU118 Kombinezon ćwiczebny letni WS w kamuflażu 12.21.pdf pdf 1595.26 2022-04-04 11:09:00 Proceeding
Załącznik nr 4 E - WTU99 Sweter WS.pdf pdf 3302.88 2022-04-04 11:09:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym.pdf pdf 1686.84 2022-04-04 11:09:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - KJ WS.pdf pdf 12539.11 2022-04-04 11:09:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - KLAUZULA INFORMACYJNA (003).docx docx 23.29 2022-04-04 11:09:00 Proceeding
2022-OJS066-173836-pl.pdf pdf 206.5 2022-04-04 11:09:00 Proceeding
Wyjaśnienie treści SWZ.pdf pdf 153.32 2022-04-12 09:57:26 Public message
Zmiana treści SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 497.93 2022-04-26 09:18:35 Public message
notice 1.pdf pdf 70.35 2022-04-26 09:18:35 Public message
notice 2.pdf pdf 73.38 2022-04-26 09:18:35 Public message
2022-OJS082-221112-pl.pdf pdf 71 2022-04-27 09:45:54 Public message
Zmiana treści SWZ.pdf pdf 204.69 2022-04-28 14:35:39 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ.pdf pdf 712.01 2022-05-06 13:53:33 Public message
Zmiana SWZ i ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 379.41 2022-05-10 13:06:23 Public message
2022-OJS090-247527-pl.pdf pdf 68.36 2022-05-10 13:06:23 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 242.33 2022-05-16 14:15:28 Public message
Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.docx docx 12.84 2022-05-16 08:00:00 Public message

Announcements

2022-05-16 14:15 Ewa Parfieniuk Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-05-16 08:00 Buyer message W załączeniu kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Kwota jaką zamawiają [...].docx

2022-05-10 13:06 Ewa Parfieniuk Informacja o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz zmianie ogłoszenia o zamówieniu

Zmiana SWZ i ogłosze [...].pdf

2022-OJS090-247527-p [...].pdf

2022-05-06 13:53 Ewa Parfieniuk Wyjaśnienia treści SWZ

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2022-04-28 14:35 Ewa Parfieniuk Informacja o zmianie SWZ w zakresie załącznika nr 3 - projektowane postanowienia umowy.

Zmiana treści SWZ.pd [...].pdf

2022-04-27 09:45 Magdalena Ptak Opublikowane w dniu 27.04.2022 r. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

2022-OJS082-221112-p [...].pdf

2022-04-26 09:18 Ewa Parfieniuk Informacja o zmianie treści SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu

Zmiana treści SWZ or [...].pdf

notice 1.pdf

notice 2.pdf

2022-04-26 09:12 Ewa Parfieniuk The message was withdrawn by the Buyer.
2022-04-12 09:57 Ewa Parfieniuk Wyjaśnienie treści SWZ

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1665