Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 64/2022 Dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania – kurtka technika lotniczego, okulary ochronne gogle i pasek do spodni marynarki wojennej

Deadlines:
Published : 04-04-2022 10:03:00
Placing offers : 16-05-2022 08:00:00
Offers opening : 16-05-2022 08:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2022-OJS066-173837-pl.pdf pdf 159.05 2022-04-04 10:03:00 Proceeding
SWZ.docx docx 82.83 2022-04-04 10:03:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - DRUK OFERTA.docx docx 31.01 2022-04-04 10:03:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz cenowy.docx docx 18.58 2022-04-04 10:03:00 Proceeding
Załącznik nr 3A do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.zad. 1.docx docx 92.7 2022-04-04 10:03:00 Proceeding
Załącznik nr 3B do SWZ - Projektowane postanowienia umowy. zad. 2 i 3.docx docx 93 2022-04-04 10:03:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - WDTT i WT.zip zip 10929.8 2022-04-04 10:03:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym.pdf pdf 1686.83 2022-04-04 10:03:00 Proceeding
Załącznik do projektowanych postanowień umowy - 19 3 RBLog.pdf pdf 9622.87 2022-04-04 10:03:00 Proceeding
Załącznik do projektowanych postanowień umowy - KJ_3_3RBlog_2022.pdf pdf 9882.46 2022-04-04 10:03:00 Proceeding
INFORMACJA O ODWOŁANIU.doc doc 64 2022-04-15 08:31:57 Public message
Załącznik nr 1 - kopia odwołania.pdf pdf 326.19 2022-04-15 08:31:57 Public message
Załącznik do kopii odwołania.pdf pdf 261.16 2022-04-15 12:55:36 Public message
Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ z dnia 25.04.doc doc 98 2022-04-25 13:20:09 Public message
notice - 2022-04-22T134346.890.pdf pdf 72.88 2022-04-25 13:20:09 Public message
Zmiana treści SWZ z dn. 09.05.2022r.doc doc 43 2022-05-09 10:21:23 Public message
informacja z otwarcia ofert .doc doc 67.5 2022-05-16 09:59:58 Public message
Uniewaznienie - strona - zadanie 1.doc doc 28.5 2022-05-16 11:44:26 Public message
Informacja z art. 222 ust 4.docx docx 14.59 2022-05-16 08:00:00 Public message

Announcements

2022-05-16 11:44 Maria Jantas Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania nr 1

Uniewaznienie - stro [...].doc

2022-05-16 09:59 Maria Jantas Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].doc

2022-05-16 08:00 Buyer message Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Informacja z art. 22 [...].docx

2022-05-09 10:21 Maria Jantas Zmiana treści SWZ z dn. 09.05.2022r.

Zmiana treści SWZ z [...].doc

2022-04-25 13:20 Maria Jantas Wyjaśnienia oraz zmiana treści SWZ i ogłoszenia o zamówieniu - 25.04.2022r.

Wyjaśnienie i zmiana [...].doc

notice - 2022-04-22T [...].pdf

2022-04-15 12:55 Maria Jantas Załącznik do kopii odwołania

Załącznik do kopii o [...].pdf

2022-04-15 08:31 Maria Jantas INFORMACJA O WNIESIONYM ODWOŁANIU

INFORMACJA O ODWOŁAN [...].doc

Załącznik nr 1 - kop [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1389