Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BDT/DI/04/2022 „Budowa drogi technologicznej na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Tychach w nowym śladzie”

Daria Palej
MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o. Department: Dział planowania i zamówień
Deadlines:
Published : 01-04-2022 13:11:00
Placing offers : 15-04-2022 10:00:00
Offers opening : 15-04-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 144.76 2022-04-01 13:11:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1394.28 2022-04-01 13:11:00 Proceeding
umowa.pdf pdf 918.87 2022-04-01 13:11:00 Proceeding
załącznik nr 1_przedmiar robót.pdf pdf 90.94 2022-04-01 13:11:00 Proceeding
załącznik nr 2_formularz ofertowy.pdf pdf 56.86 2022-04-01 13:11:00 Proceeding
załącznik nr 3_Oświadczenie o wykluczeniu.pdf pdf 38.29 2022-04-01 13:11:00 Proceeding
załącznik nr 4_Oświadczenie grupa kapitałowa.pdf pdf 38.65 2022-04-01 13:11:00 Proceeding
załącznik nr 5_Wykaz robót budowlanych.pdf pdf 43.71 2022-04-01 13:11:00 Proceeding
załącznik nr 6_ Wykaz osób.pdf pdf 37.94 2022-04-01 13:11:00 Proceeding
załącznik nr 7_ Oswiadczenie.pdf pdf 30.61 2022-04-01 13:11:00 Proceeding
Rys_1. A Master Droga Mapa A0.pdf pdf 5065.04 2022-04-01 13:11:00 Criterion
Rys_2 Master Droga Przekrój A4.pdf pdf 229.48 2022-04-01 13:11:00 Criterion
Rys_3 Master Droga Profil A3.pdf pdf 82.43 2022-04-01 13:11:00 Criterion
Rys_4 Master Droga Przekroje charakterystyczne A3.pdf pdf 61.89 2022-04-01 13:11:00 Criterion
Rys_5 Master Droga Łoże filtracyjne A3.pdf pdf 171.34 2022-04-01 13:11:00 Criterion
8. Zmiana ogłoszenia.pdf pdf 40.68 2022-04-01 14:57:01 Public message
8. Zmiana warunków_SWZ.pdf pdf 69.54 2022-04-01 14:57:01 Public message
Odpowiedź na zapytanie z dnia 13.04.2022.pdf pdf 70.97 2022-04-13 14:41:15 Public message
9. Informacja z otwarcia.pdf pdf 61.81 2022-04-15 11:00:18 Public message
Unieważnienie postępowania.pdf pdf 53.09 2022-04-19 09:49:58 Public message

Announcements

2022-04-19 09:49 Daria Palej W załączeniu pismo o unieważnieniu postępowania

Unieważnienie postęp [...].pdf

2022-04-15 11:00 Daria Palej W załączeniu przesyłam informację z otwarcia ofert.

9. Informacja z otwa [...].pdf

2022-04-15 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadnia kwotę brutto: 867 114,99 zł
2022-04-13 14:41 Daria Palej W załączeniu Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytanie.

Odpowiedź na zapytan [...].pdf

2022-04-11 14:04 Daria Palej Zamawiający poprawiana omyłkę dotyczącą tytułu wniesienia wadium (Rozdział X pkt. 4)
Poprawny zapis brzmi:
W tytule prosimy dodać zapis dotyczy postępowania „Budowa drogi technologicznej na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Tychach w nowym śladzie”


2022-04-01 14:57 Daria Palej Informacja Zamawiającego o zmianie wymagań dotyczących spełnienia warunku dot. zdolności technicznej lub zawodowej.

8. Zmiana ogłoszenia [...].pdf

8. Zmiana warunków_S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

Rys_1. A Master Drog [...].pdf

Rys_2 Master Droga P [...].pdf

Rys_3 Master Droga P [...].pdf

Rys_4 Master Droga P [...].pdf

Rys_5 Master Droga Ł [...].pdf

(0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 500