Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP 262-3/2022 Przebudowa placu manewrowego oraz drogi dojazdowej w ramach realizacji zadania: Wykonanie nawierzchni i ogrodzenia wewnętrznego placu pomiędzy budynkami kampusu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

Deadlines:
Published : 31-03-2022 11:35:00
Placing offers : 06-05-2022 10:00:00
Offers opening : 06-05-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 156.99 2022-03-31 11:35:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1271.46 2022-03-31 11:35:00 Proceeding
Załącznik nr 10 - Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 764.11 2022-03-31 11:35:00 Proceeding
Załącznik nr 11 - Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 1062.84 2022-03-31 11:35:00 Proceeding
Załączniki 1-9 edytowalne.docx docx 59.37 2022-03-31 11:35:00 Proceeding
załączniki do Opisu przedmiotu zamówienia.7z 7z 75079.52 2022-03-31 11:35:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia .pdf pdf 40.16 2022-04-19 10:05:57 Public message
ZMIANA TREŚCI SWZ.pdf pdf 427.91 2022-04-19 10:05:57 Public message
Uaktualniony opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 781.3 2022-04-21 10:39:14 Public message
Uaktualniony zał. nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia.7z 7z 51548.5 2022-04-21 10:39:14 Public message
WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ.pdf pdf 633.77 2022-04-21 10:39:14 Public message
Ogłoszenie o zmianie II.pdf pdf 37.66 2022-04-22 13:45:30 Public message
PROTOKÓŁ Z WIZJI.pdf pdf 267.27 2022-04-22 13:45:30 Public message
ZMIANA TREŚCI SWZ - II.pdf pdf 599.7 2022-04-22 13:45:30 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II.pdf pdf 40.1 2022-04-29 09:07:53 Public message
wyjaśnienia i modyfikacja treści SWZ.pdf pdf 444.33 2022-04-29 09:07:53 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 420.47 2022-05-06 14:36:08 Public message
Informacja o wyborze.pdf pdf 423.63 2022-05-17 14:45:10 Public message

Announcements

2022-05-17 14:45 Ewa Świątek Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przesyłam informację o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-05-06 14:36 Ewa Świątek Na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. informację z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-05-06 10:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia - 2 079 752,16 PLN
2022-04-29 09:07 Ewa Świątek MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

wyjaśnienia i modyfi [...].pdf

2022-04-22 13:45 Ewa Świątek W załączeniu odpowiedzi na pytania oraz zmiana treści SWZ

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

PROTOKÓŁ Z WIZJI.pdf

ZMIANA TREŚCI SWZ - [...].pdf

2022-04-21 10:39 Ewa Świątek Działając na podstawie art. 284 ust. 1, ust. 2 i ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami w przedmiotowym postępowaniu.

Uaktualniony opis pr [...].pdf

Uaktualniony zał. nr [...].7z

WYJAŚNIENIA TREŚCI S [...].pdf

2022-04-19 10:05 Ewa Świątek INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SWZ

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

ZMIANA TREŚCI SWZ.pd [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 784