Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.272.11.2022 Organizacja i przeprowadzenie kursów na prawo jazdy kat. B i C wraz z egzaminem

Aleksandra Dering
Powiat Tczewski
Deadlines:
Published : 31-03-2022 11:36:00
Placing offers : 11-04-2022 09:00:00
Offers opening : 11-04-2022 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ (11) - podpisany.pdf pdf 1373.32 2022-03-31 11:36:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu (11).pdf pdf 158.18 2022-03-31 11:36:00 Proceeding
Załaczniki edytowalne.docx docx 126.3 2022-03-31 11:36:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert (11) - podpisany.pdf pdf 688.61 2022-04-11 10:05:08 Public message
Informacja o wyborze oferty (11) - podpisany.pdf pdf 858.09 2022-04-14 12:29:52 Public message

Announcements

2022-04-14 12:29 Aleksandra Dering Informacja o wyborze oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-04-11 10:05 Aleksandra Dering Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-04-11 09:00 Buyer message Kwota jaka zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 94 000,00 PLN,
w tym dla poszczególnych części zamówienia:
1) 17 500,00 PLN,
2) 32 500,00 PLN,
3) 30 000,00 PLN,
4) 14 000,00 PLN

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 304