Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AE/ZP-27-24/22. Dostawy: endoprotez: stawu biodrowego i kolanowego, stawu ramiennego, mieszadeł i cementu kostnego, kotwic – implantów do zabiegów ortopedycznych, implantów do złamań okołoprotezowych, implantów do rekonstrukcji łękotki i wiązadeł krzyżowych, biowchłanialnych śrub piszczelowych, śrub tytanowych do barku, zestawów jednorazowych do płukania ciśnieniowego do endoprotezoplastyki, ostrzy do shavera, drenów do pompy artroskopowej, elektrod do waporyzacji, osprzętu do wieży artroskopowej firmy Arthrex - AE/ZP-27-24/22

Deadlines:
Published : 29-03-2022 11:12:00
Placing offers : 04-05-2022 09:00:00
Offers opening : 04-05-2022 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Załączniki do postępowania:


1/ Ogłoszenie o zamówieniu

2/ SWZ

3/ Formularz  Ofertowy

4/ Załącznik Nr 1- Formularz  Cenowy

5/ Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy w formie jednolitego dokumentu   

6/ Załącznik Nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy

7/ Załącznik Nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej   

8/ Załącznik Nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w jednolitym dokumencie JEDZ   

9/ Załączniki Nr 6.1 - 6.13 - Wymagania dotyczące parametrów przedmiotu zamówienia -  

 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Formularz Ofertowy.doc doc 122.5 2022-03-29 11:12:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 415.91 2022-03-29 11:12:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 953.22 2022-03-29 11:12:00 Proceeding
Załącznik Nr 1.xls xls 99.5 2022-03-29 11:12:00 Proceeding
Załącznik Nr 2.pdf pdf 86.8 2022-03-29 11:12:00 Proceeding
Załącznik Nr 2.xml xml 128.51 2022-03-29 11:12:00 Proceeding
Załącznik Nr 3.doc doc 44.5 2022-03-29 11:12:00 Proceeding
Załącznik Nr 4.doc doc 42.5 2022-03-29 11:12:00 Proceeding
Załącznik Nr 5.doc doc 43 2022-03-29 11:12:00 Proceeding
Załącznik Nr 6.1-6.13.xls xls 159 2022-03-29 11:12:00 Proceeding
Pytania i odpowiedzi do treści SWZ.pdf pdf 4613.91 2022-04-14 13:37:44 Public message
Pytania i odpowiedzi do treści SWZ 2.PDF PDF 612.63 2022-04-19 14:47:40 Public message
Zmiana ogłoszenia .pdf pdf 75.71 2022-04-25 10:37:26 Public message
Zmiana treści SWZ .PDF PDF 267.47 2022-04-25 10:39:38 Public message
Informacja o kwocie jaką Zamaiwajacy zamierza przeznaczyć.pdf pdf 161.14 2022-05-04 09:23:18 Public message
Informacja z otwarcia.pdf pdf 1233 2022-05-04 13:01:45 Public message
Informacja o wyborze najk. oferty Platforma.PDF PDF 1000.35 2022-05-16 13:35:55 Public message
Informacja o wyborze najk. oferty Platforma.pdf pdf 4131.81 2022-05-27 14:57:24 Public message

Announcements

2022-05-27 14:57 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietów Nr 1-16, 19 oraz informacja o unieważnieniu postępowania w Pakiecie Nr 21.

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-05-16 13:35 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietów Nr 17, 18, 20.

Informacja o wyborze [...].PDF

2022-05-04 13:01 Zamówienia Publiczne Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-05-04 09:23 Zamówienia Publiczne Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówien publicznych

Informacja o kwocie [...].pdf

2022-04-25 10:39 Zamówienia Publiczne Zmiana treści SWZ
UWAGA !!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 04-05-2022 r. - składanie ofert godz. 09:00, otwarcie ofert godz.10:00.

Zmiana treści SWZ .P [...].PDF

2022-04-25 10:37 Zamówienia Publiczne Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Zmiana ogłoszenia .p [...].pdf

2022-04-19 14:47 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SWZ 2

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

2022-04-14 13:37 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SWZ

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1525